אי ציות לתמרורים ורמזורים

אי ציות לתמרורים ורמזורים

סוגים שונים של תנאי דרך יחד עם זנים רבים של כלי רכב על גודלם, משקלם ומהירותם, מקשים על היכולת ליצור מערכת חוקים אחידה, קבועה וחסרת שינוי.

את הבעיה הזו ניתן לפתור באמצעות מערכת חוקים מבוזרת יותר, אשר יש בה לקבוע שינויים בכללי הנהיגה בהתאם לסוג הרכב ולתנאי הדרך, אך כאן מופיעה בעיה חדשה והיא הגמישות של החוקים הללו בהתאם לנסיבות משתנות, ויכולת של כל הנהגים לזכור את כל החוקים הנקודתיים הללו.

כך הוצגו התמרורים לעולם התעבורה, והחלו לשמש כמורי דרך אשר מיידעים את הנהגים אודות חוקי התעבורה החלים בדרך בה הם נוסעים.

אולם אין לטעות – מדובר בחוקים של ממש, וכך אי ציות להם מהווה עבירה שמקבלת ביטוי מקיף באיסור על אי ציות לתמרורים.

עברת באור אדום? לא עצרת לפני תמרור עצור? פנה אלינו ואנחנו נדאג לזכותך

גם כאשר מדובר במקרים שבהם לא היה ציות לרמזורים בעלי חשיבות גבוהה יותר – כמו במקרה של מעבר ברמזור אדום – לא תמיד יש לקבל את הדין ללא שום דיון ויש מקום לבדוק את נסיבות האירוע ולהמתיק את העונש בהתאם להן.

כאשר מדובר בתמרורים, הנסיבות סובבות לרוב את אופן ההצבה של התמרורים, שכן ישנם נהלים ברורים המגדירים כיצד יש להציב את התמרור כך שייראה על ידי הנהגים.

במקרים שחורגים מכך, ניתן להסביר שחוסר הציות של הנהג לא נבע בהתעלמות מהחוק, אלא מחוסר הבחנה בתמרור, שאשמתה טמונה בתמרור עצמו ובאופן הצבתו ולא בשאננות הנהג.

באמצעות ייעוץ משפטי מקצועי ניתן לבחון היכן הוצב התמרור והאם היה ניתן לראות אותו כראוי וממרחק רב דיו בהתאם לתנאי הדרך והנוף ובהתאם לתנאים ששררו בהתרחשות האירוע.

באמצעים אלה ניתן להקל על העונש, לצמצם את היקף הקנס ולמזער את הנזק שנגרם לנהג.

עבירות רמזור

פרט לנוכחות של שוטר, אשר החוק קובע אותו כפוסק הראשון בהיררכיה אשר יש לציית לו, הרמזור הוא התמרור החשוב ביותר בכביש.

המשקל הגדול שיש לרמזור נובעת מחשיבותו הבטיחותית – הוא נועד לווסת את התנועה בצמתים אשר בלעדיו היו עשויות להתרחש תאונות בין מכוניות המגיעות בכיוונים שונים.

החשיבות של הרמזור מבחינה זו, כמו גם מהבחינה של וויסות התנועה ויצירת חלוקה נכונה ושווה בין הנתיבים השונים, הופכת את החוקים הנוגעים לאי ציות לו לחמורים במיוחד.

העבירה אודות אי ציות לרמזור גוררת כך לרוב קנסות של עד אלף שקלים, ואיתם נקודות:

  • 8 נקודות כאשר הנסיעה הייתה בעת אור אדום וצהוב גם יחד.
  • 10 נקודות כאשר התבצע מעבר באור אדום.

בנוסף לאלו, לרוב מתקבלת גם פסילת רישיון לתקופה של שישים ימים.

עבירות תמרורים

פקודת התעבורה כוללת את העבירות של אי ציות לתמרורים – ובהם גם אי ציות לרמזורים – כחלק מן הענישה הקבועה שמאפשרת דיני מאסר לתקופה של שנתיים או קנס בגובה של למעלה מ-75 אלף שקלים.

עם זאת, אי ציות לתמרור אינו כולל לרוב עונשים מסוג זה, וכאשר לא היה פוטנציאל גבוה לסכנה כתוצאה מחוסר הציות, העונש מסתכם לרוב בקנס כספי בלבד של עד 1000 שקלים.

עם זאת, שיטת הנקודות מפרטת באופן נרחב על הנקודות המוטלות על נהג בהתאם לתמרורים שמהם התעלם, והעונשים נפרסים החל מ-4 נקודות בלבד במקרים של תמרורים פשוטים, כמו אלו שאוסרים על עקיפה, ועד ל-10 נקודות במקרים של תמרורים הכרוכים במניעת סכנה מיידית, כמו אי ציות לתמרורי זכות קדימה.

אך אין מניעה בהטלת עונשים כבדים יותר במקרים חמורים, ובמיוחד כאשר אי הציות לתמרור הוביל לתאונת דרכים.

בנוסף לכך, העונשים עשויים להשתנות בהתאם לעברו של הנהג ובהתאם לוותק הנהיגה שלו.

 

 

להצלחות נוספות s2-arrow

הצלחות שלנו

עוד שאלות ותשובות s2-arrow

שאלות ותשובות

למה משקל רב יותר - לתמרור או רמזור?

לרמזור משקל רב יותר

לא צייתתי לתמרור - מה העונש הצפוי

העונש הצפוי בהתאם לחשיבות התמרור

[brb_collection id="1513"]