ביטול והסבת דוחות חנייה

ביטול והסבת דוחות חנייה

לייעוץ ומידע נוסף התקשרו052-6388340


אפשר להניח בביטחון שדוחות חנייה מהווים את אחת משני סוגי הדוחות הנפוצים ביותר לחלוקה – מידי שנה, למעלה מ-150 מיליון שקלים נגרפים על ידי הרשויות המקומיות מחלוקת דוחות חניה.
איש לא נהנה מתשלום קנסות חניה, אך אנשים משלמים אותם בכל זאת מבלי לדעת את האפשרויות והזכויות המגיעות להם.
דוחות חנייה מהוות ברירת משפט, וככאלה ניתן בהחלט לערער עליהם, להגיש בקשה לבטלם ואף לדרוש להישפט בגינם.

האם עורכי דין נותנים ייצוג משפטי נגד קנסות ודוחות חנייה?

בהחלט.
ראשית כל, כל תיק משפטי שמגיע לבית הדין מאפשר ייצוג של הנאשם על ידי עורך דין.
אך גם במקרים בהם לא מתקבלת בקשה להישפט, עורך דין לדיני תעבורה יכול לתת ייעוץ משמעותי ויעיל לנאשם לגבי האפשרויות שלו לביטול הדוח.
סיוע של עורך דין בבקשות לביטול הדוח אינו מתבטא רק בניסוח נכון וסידור יעיל של טיעוניו של הנאשם, אלא מהווה מעין חותמת הכשר שהרשויות ערות אליה.
באופן הזה, רק באמצעות ההבנה שהבקשה לביטול הדוח נכתבה בליווי עורך דין יכולה להגביר משמעותית את הסיכוי שהיא תענה בחיוב.

התיישנות דוח חניה

הדבר הראשון שיש לדעת בנוגע לדוחות חניה, הוא לגבי התיישנות הדוחות – ביטול דוח חניה הוא תוצאה מיידית של התיישנות הדוח.
התיישנות הדוח מתקבלת בשני מקרים, ואם הדוח נדרש לתשלום מחדש לאחר שהתיישן, אין שום עילה לדרוש את התשלום עליו וניתן מבחינה חוקית לבטלו מיד.
שני המקרים שגוררים את התיישנות הדוח הם הבאים:

 • הדוח לא נשלח במשך שנה לאחר האירוע:
  באם עברה שנה מאז התבצע האירוע, והדוח לא נשלח, אז מדובר בהתיישנות ולא ניתן להטיל את הקנס במקרה כזה.
  במידה והרשויות החליטו בכל זאת לשלוח את הקנס גם כאשר עברה שנה, ניתן לטעון להתיישנות ולבטל את הקנס מיד.
 • פסק דין חלוט למשך שלוש שנים:
  בכל פעם שנוצרת אינטראקציה כלשהי בין הנאשם לבין רשויות החוק בנוגע לדוח, הדבר נחשב כדיון אודותיו, ועם סיום האינטראקציה הזו פסק הדין נחשב לחלוט עד האינטראקציה הבאה.
  אינטראקציה מסוג זה יכולה להיות מתן הדוח, שליחת דוח מוגדל בדואר, בקשה להישפט, שליחת מכתב לביטול דוח חניה, דחיית בקשה לביטול הדוח וכדומה.
  כך, לדוגמא, במצב בו נדחתה בקשה לביטול הדוח אך הדוח לא נשלח מחדש בתום שלוש שנים, הדבר ייחשב להתיישנות והדוח יתבטל.

אם כך, האם כדאי שלא לשלם דוחות חנייה?

בשום פנים ואופן לא.
אמנם, על פי האפשרות לפסק דין חלוט במשך שלוש שנים, דוח שלא ישולם במשך שלוש שנים ללא שום דרישה חוזרת מהרשויות לתשלום הדוח ייחשב להתיישנות, וכך הדוח לא יהיה תקף עוד.
אך האפשרות שהדבר יקרה מזערית, והיא תתקבל רק מתוך טעות גדולה של הראשות המקומית שלרוב ששה לגבות את תשלומי דוחות החניה.
ברובם המוחלט של המקרים, דרישת התשלום תישלח שוב עם תום התקופה שבמסגרתה הנאשם היה צריך לשלם, ולא רק שתישלח שוב, אלא תישלח עם תוספת התשלום על איחור המותרת על פי חוק.
תוספת התשלום הזו יכולה להגיע ל50% ואף ל-100% לעיתים, וכך דוחות יכולים בקלות לתפוח ולצמוח למימדים מפלצתיים.
אם נתעלם מהדוח זמן ארוך דיו, נגלה שהסכומים המופיעים על המכתבים גדלים ללא הפסק, עד אשר רשויות הגבייה יחליטו להופיע על סף דלתנו ולאלץ אותנו לשלם הון גדול באופן משמעותי מן הדוח המקורי.

אז מה עושים?

דוח חניה הוא ברירת משפט, וכך ניתן להשתמש באמצעים הרלוונטיים כדי לערער עליו ולדרוש לבטלו, ובעיקרם:

 • הסבת הדוח לנהג אחר: במקרה שבעל הרכב הוא לא שביצע את העבירה.
 • בקשה לביטול הדוח: תוך כתיבת מכתב המנמק את הסיבות לכך.
 • בקשה להישפט: העברת התיק לדיון משפטי בבית הדין לתעבורה.

דוח חניה הוא קנס כספי בלבד, ללא נקודות רישיון, וכך מדובר בעבירות תנועה מזעריות למדי שאין יותר מידי טווח תנועה בהמתקת העונש.
השאיפה להמתקת העונש היא אסטרטגיה שנוקטים בה לרוב כאשר תשלומי פיגורים מתחילים להתווסף לדוח המקורי באופן לא מוצדק, ואז הנאשם עשוי לשאוף לשלם את הסכום המקורי בלבד.
אך לרוב, שימוש באמצעים ובזכויות המגיעות לנהג נעשות למטרת ביטול הדוח לחלוטין.

הסבת הדוח לנהג אחר

האפשרות הראשונה והפשוטה ביותר היא הסבת הדוח לנהג אחר, וזה לרוב נעשה בתהליך טכני שאינו דורש דיונים או הוכחות רציניות.
ברוב המקרים, דוחות נהיגה מחולקים ללא נוכחות הנהג, וכך הם ממוענים לבעל הרכב.
אך ישנם מקרים בהם לא היה זה בעל הרכב שהחנה במקום האסור וקיבל את הדוח, אלא אדם אחר שנהג ברכב באישור הבעלים.
במקרים שכאלה, ניתן להגיש בקשה להסבת הדוח אשר תכלול הצהרה ממבצע העבירה עצמו, והרשויות ישלחו את הדוח מחדש.

בקשה לביטול הדוח

נשאלת השאלה, איך לבטל דוח חניה?
הדבר אפשרי באמצעות שליחת מכתב לביטול דוח חניה, כפי שמוסבר בטופס הדוח עצמו.
המכתב צריך להיות מנוסח היטב ובו יוצגו הטענות לחוסר הצדק הטמון בדוח מסיבות שונות, שלפיהן ידרוש הנאשם שהרשויות יפטרו אותו מתשלומי הדוח.
הנימוקים צריכים להיות ברורים והגיוניים, לכלול סיבות יציבות לביטול הדוח ובמידת הצורך גם ראיות וטפסים רלוונטיים אודות המקרה.
סיבות לביטול דוח החניה יכולות להיות הבאות:

 1. פער בין העדות לבין האמת:
  דוחות חניה, כמו כל ברירת משפט, כוללים בהם פירוט של העבירה אותה כדאי לקרוא לפרטי פרטים.
  פעמים רבות עשוי להיות פער בין המקרה המצוין בדוח לבין מצב העניינים בשטח, אם מפני אופן מיקומו של הרכב, קרבתו לאלמנט כלשהו, הימצאו של תמרור בקרבת מקום ועוד ועוד.
  על בסיס פערים שכאלה ניתן לדרוש את ביטול דוח החניה, וזאת תוך הצגת ראיות אשר מוכיחות את אמיתות הדברים.
 2. הסוואת איסורי חניה:
  איסורים על חניה מצוינים באמצעות סימני דרך שונים – תמרורים אשר מורים על הרשאות החניה או צביעת שפת המדרכה בצבעים מסוימים.
  ישנן אינספור דרכים בהן הסימנים הללו עשויים להיות לקויים, וכך לבלבל את הנהג ולגרום לו לחשוב שהוא חונה במקום מותר.
  בין אלו יכולים להיות תמרורים חדשים, תמרורים פגומים, תמרורים מנוגדים זה לזה, תמרורים מוסווים על ידי אלמנט טבעי כלשהו (כמו עץ או שיח), שפת מדרכה לקויה, צבעים דהויים, שינוי חדש וטרי בהוראות ועוד.
  בין מקרים שכאלה ניתן למנות אף מקרים בהם התקבל ביטול דוח חניה על מדרכה, מכיוון שנמצאו סימנים על המדרכה שהעידו עליה כמאפשרת חניה או מכיוון ששפתה הייתה מונמכת באופן שמרמז על האפשרות לחניה.
  כל אלו עשויים להוות עילה לביטול הדוח.
 3. ניסיון להחלת חוקים באופן רטרואקטיבי:
  תופעה נוספת שמתרחשת מידי פעם לפעם בנושא דוחות החניה, היא החלת חוקים באופן רטרואקטיבי, וכך הענשת נהגים על עבירות מסוימות לפני שאלו הוגדרו כעבירה.
  במקרים בהם הוצב תמרור חדש, או שאך נצבעה שפת המדרכה, ועל פי כך הנהג מוענש על אף שהוא חנה לפני שהתמרור הוצב או לפני ששפת המדרכה נצבעה, אז הרי שהוא לא ביצע עבירה כלל.
  על בסיס מקרים שכאלה ניתן בהחלט לדרוש לביטול דוחות החניה.
 4. מקרים חריגים ונסיבות האירוע:
  מקרים חריגים רבים יכולים לגרור חניה אסור באופן שעצם מתן הדוח עשוי להיות מכעיס למדי.
  מקרי חירום שונים, סכנות והחובה בהושטת עזרה עשויים לגרור מצב בו אדם יחנה את רכבו בצורה אסורה.
  במקרים שכאלה, הנאשם יבצע את העבירה רק כדי לציית לחובה מוסרית כלשהי, ובמקרים מסוימים, אף לציית לחוקי תעבורה שנחשבים לחשובים הרבה יותר מהיתרי החניה.
  במקרים שכאלה, ניתן לטעון בהחלט שהחניה האסורה נעשתה מכיוון שלא הייתה ברירה אחרת, וההחלטה על הענישה אינה הוגנת.

בקשה להישפט

ערעור דוח חניה יכול להיעשות באמצעות בקשה להישפט, שהיא כשרה לחלוטין במקרים של קנסות חניה.
במסגרת הבקשה להישפט, הנאשם יזומן לבית דין ויוכל להציג את טענותיו בפני שופט.
הסיבות שבגינן עשוי השופט להתחשב בנאשם ולבטל את הקנס שהוטל עליו יכולות להיות מגוונות למדי, וביניהן ניתן למצוא את כל הסיבות שנרשמו להלן כמוטיבציה לביטול הדוח.
בנוסף להן, ניתן לציין את הסיבות הבאות:

 1. דחיית בקשה לביטול דוח:
  באם התקבלה בקשה לביטול הדוח וזו נדחתה, ניתן בהחלט לבקש להישפט ולהציג את הטיעונים מחדש בפני שופט.
  באם הנאשם מאמין שבקשתו נדחתה ללא בסיס, ואילו יש סיבות ראויות לכך שהקנס שלו יתבטל, אין צורך להיכנע לגזר הדין וניתן להמשיך במעלה ההיררכיה כדי ששופט יבדוק את הטיעונים באופן קפדני ולנגד עיניו של הנאשם.
 2. ראיות לא כשרות:
  החוק מגדיר מה טיבן של ראיות צריך להיות, וכך יש בהחלט מקום לראיות שאינן כשרות ולא יוכלו לשמש כהוכחה לביצוע העבירה.
  במקרים שכאלה, לא תהיה למעשה הוכחה לכך שהנאשם ביצע את העבירה, ובמהלך דיון בבית משפט, השופט עשוי לבטל את הקנס על בסיס זה.
 3. עבר תעבורתי:
  דיון בבית משפט יכול למחוק את ההכללה הגסה שנעשית בין המקרים השונים וכך לייחד את הנאשם על פי מעשיו, האירוע הנקודתי בו היה מעורב, ועברו התעבורתי.
  באופן זה, הנאשם אכן יכול לטעון לכך שהעבירה הייתה חריגה מהאופי הרגיל שלו כנהג, שהיא לא הייתה שגרתית, וזאת תוך מתן הסבר לסטייה שלו מהשגרה.
  באם יחליט השופט שהעבירה אכן לא משקפת את התנהגותו של הנהג, הוא עשוי לבטל את העונש ולשחרר את הנהג עם אזהרה בלבד.

 


 

לייעוץ ומידע נוסף התקשרו052-6388340

להצלחות נוספות s2-arrow

הצלחות שלנו

עוד שאלות ותשובות s2-arrow

שאלות ותשובות

אני בעל תו נכה, חניתי בחניה של נכה, אבל בכל זאת קיבלתי דוח. מה עליי לעשות?

אם אתה מחזיק בתו נכה, כמובן שאתה זכאי להחנות בחניית נכים. לכן, לא היית צריך לקבל דוח. אך טעויות קורות, וגם במקרה זה נראה שמדובר בטעות. אם קיבלת דוח על חניית רכב בחניית נכים, בעודך מחזיק בתו נכה, עליך לפעול כך: עליך להגיש בקשה לביטול דוח, וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת הדוח. לבקשה יש לצרף צילום תו נכה שבבעלותך והעתק של הדוח שקיבלת.

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בוואטסאפ
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 246 ביקורות
js_loader