ביטול פסק דין שניתן ללא התייצבות הנאשם למשפט

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

פעמים רבות קורה שנאשמים מקבלים זימון למשפט, אך מסיבות שונות הם אינם מתייצבים למשפט. במקרים אלו, רשאי בית המשפט לדון שלא בפני הנאשם, ובנסיבות מסוימות אף להרשיעו ולגזור את דינו. עם זאת, קיימים מצבים שבהם ייגזר דינו של נאשם שלא התייצב, אך ניתן יהיה לבטל את פסק הדין. במאמר זה תיעשה סקירה קצרה לגבי החוקים הרלוונטים לנושא זה, והסיבות שיכולות להביא לביטול פסק הדין שניתן נגד נאשם שלא התייצב.

small-contact-img
לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

  s2-arrow

  מהם סעיפי החוק הרלוונטים במקרה של שפיטת נאשם שלא התייצב למשפט?

  סעיף 128 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 מדבר על שפיטת נאשם שלא התייצב בתחילת המשפט, וזה נוסחו:
  "128. נאשם שהוזמן לתחילת המשפט ולא התייצב, מותר לדונו לא בפניו –
  (1) אם הוא נאשם בחטא או בעוון והודה בהודיה שבכתב בכל העובדות הנטענות בכתב האישום, ולא טען בה עובדות נוספות שיש בהן לכאורה כדי לשנות את תוצאות המשפט;
  (2) אם ביקש שמשפטו יתנהל שלא בפניו והוא מיוצג בו על ידי סניגור, ובית המשפט סבור שלא יהיה בשפיטתו שלא בפניו משום עיוות דין לנאשם,
  אולם רשאי בית המשפט, בכל שלב של המשפט, לצוות על התייצבות הנאשם."

  סעיף 130 רבתי לחוק סדר הדין הפלילי מדבר על שפיטת נאשם שלא התייצב בהמשך המשפט, וזה נוסחו:
  "130. (א) נאשם שהוזמן להמשך משפטו ולא התייצב, מותר לדונו שלא בפניו אם ההזמנה למועד ההמשך נמסרה לו בהודעה של בית המשפט בשעת דיון, ובית המשפט הזהירו במהלך המשפט שיהיה רשאי לדונו שלא בפניו אם לא התייצב, או אם הזמנה בכתב הומצאה לו, שלא באמצעות סניגורו, וכן לסניגורו, אם יש לו סניגור, וצויינה בה האזהרה האמורה."

  מהם הסיבות להביא לביטול פסק דין שניתן נגד נאשם שלא התייצב:

  1. סיבה מוצדקת לאי התייצבות הנאשם – סיבות מוצדקות יכולות להיות שהנאשם לא קיבל את הזימון למשפט, הנאשם היה חולה ובשל כך נבצר ממנו להתייצב למשפט, וכן סיבות אישיות נוספות שהנאשם יכול להוכיח שבגללן הוא לא יכול היה להופיע למשפט. בעניין זה יצוין, כי ברע"פ 9142/01 סוראיה איטליא נ' מדינת ישראל הנאשם טען שלא יכול היה להגיע מסיבות אישיות, אך לא הסביר ופירט אילו מהן הסיבות שמנעו ממנו להתייצב, ובית המשפט קבע כי אי התייצבותו מסיבה זו אינה מוצדקת והוא מנוע מלטעון שלא ניתן לו יומו בבית המשפט.
  2. גרימת עיוות דין לנאשם כתוצאה מאי ביטול פסק הדין – סיבה זו, בעיקרה, נועדה למנוע מצב של אי צדק. ישנם מקרים רבים שמוטלים עונשים לא קלים על נאשמים שלא התייצבו למשפט, ואילו היו מתייצבים ומציגים את הראיות שבידם, היו מזוכים מכל אשמה שבדין. סיבה זו לביטול פסק דין בהיעדר התייצבות נועדה לתת מענה למצבים אלו שקיים אי צדק בהרשעה ובהטלת הענישה על נאשם שלא התייצב למשפט. דוגמא טובה לכך היא בפס"ד סוראיה איטליא נ' מדינת ישראל שנזכר לעיל. הנאשם הורשע בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, וזאת בהיעדר התייצבותו למשפט. הנאשם ביקש לבטל את פסק הדין בשל גרימת עיוות דין, ולבקשתו צירף אישור ממשרד התחבורה על כך שרישיונו היה בתוקף בזמן ביצוע העבירה (לכאורה). בית המשפט נעתר לבקשתו וקבע, כי היוותרות פסק הדין על כנו יגרום לנאשם עיוות דין, ועל כן יש לבטלו.

  משרדנו ייצג ומייצג לקוחות רבים שנתפסו, הואשמו והורשעו ללא התייצבות למשפט. פנה/י עוד היום למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ללא כל התחייבות.

  סער I משרד עורכי דין לתעבורה

  [brb_collection id="1513"]