כל מה שעליכם לעשות על מנת לבטל שלילת רישיון נהיגה ולהגיש בקשת חנינה להקלה בעונש

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

מידי יום אנו שומעים על נהגים שעמדו לדין בגין עבירות שביצעו, ושבסופו של יום רישיון הנהיגה שלהם נפסל או נשלל על-ידי בית המשפט. העונש של שלילת רישיון נהיגה מוטל בגין ביצוע מגוון עבירות תעבורה, לרבות נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת וכיוצ"ב, ולעיתים מוטלים על נהגים עונשים כבדים מנשוא שעיקרם שלילת רישיון נהיגה לתקופה ממושכת.

כידוע, על החלטת בית המשפט להטיל עונש של פסילת רישיון נהיגה, ניתן להגיש ערעור לבית משפט מחוזי ואף לעליון. אם כל הערכאות החליטו לפסול או לשלול את רישיון הנהיגה שלכם, המוצא האחרון הוא הגשת בקשה לחנינה מנשיא המדינה להקל בעונש של שלילת רישיון הנהיגה או פסילת רישיון הנהיגה.

מהי בקשת חנינה להקלה בעונש?

כל נהג שרישיון הנהיגה שלו נפסל או נשלל על-ידי בית משפט, בין אם מדובר בשלילת רישיון נהיגה בפועל או בשלילת רישיון נהיגה על תנאי, תהא סיבת השלילה או הפסילה אשר תהא (עבירת תעבורה חמורה או עקב צבירת נקודות תעבורה), יכול לפנות לנשיא המדינה בבקשת חנינה להקלה בעונש.

חשוב לדעת: לא ניתן להגיש בקשת חנינה להקלה בעונש במקרה של פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה (על ידי קצין משטרה).

small-contact-img
לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

  s2-arrow

  התנאים להגשת בקשה להקלה בעונש (יש לענות על כל התנאים)

  1. בית המשפט הטיל על הנהג עונש של שלילת רישיון נהיגה או פסילת רישיון נהיגה, בין אם שלילת רישיון נהיגה בפועל ובין אם שלילת רישיון נהיגה על תנאי.
  2. את הבקשה להקלה בעונש ניתן להגיש אך ורק לאחר מיצוי כל האפשרויות וההליכים המשפטיים.
  3. הבקשה תתקבלנה רק בנסיבות מיוחדות ביותר המצדיקות את קבלתה.
  • ניתן גם להגיש בקשה במצב בו רישיון הנהיגה נפסל לא על-ידי בית משפט, כמו לדוגמא פסילת רישיון נהיגה בשל צבירת נקודות תעבורה, אך בקשה שכזו תתקבל רק בנסיבות חריגות ויוצאות דופן.

  איך להגיש בקשה להקלה בעונש של פסילת רישיון נהיגה?

  בקשת חנינה להקלה בעונש פסילת רישיון נהיגה ניתן להגיש בשתי דרכים:

  1. הגשת בקשה מקוונת באינטרנט.
  2. הגשת בקשה באופן ידני (פיזי) לאחר הורדת טופס מתאים מהאינטרנט.

  לבקשת החנינה להקלה בעונש יש לצרף מסמכים התומכים בבקשה, לרבות:

  • צילום תעודת זהות של המבקש.
  • חומר משפטי: כתב אישום, הכרעת דין, גזר דין, ערעור, תיקים נוספים מבית המשפט וכיוצ"ב.
  • מסמכים המעידים על הישגים מיוחדים או תרומה לקהילה, לרבות תעודת שחרור מצה"ל, המלצות ממעסיקים, תעודות הצטיינות, אישורים על התנדבויות וכו'.
  • אם הבקשה לא מוגשת על ידי המבקש בעצמו, אלא על-ידי עורך דין תעבורה המייצג אותו, או על-ידי קרוב משפחה של המבקש מדרגה ראשונה, יש לצרף גם ייפוי כוח מתאים.
  • אם בקשת החנינה להקלה בעונש כוללת גם סיבות כלכליות-כספיות, יש לצרף גם תלושי שכר, דפי עו"ש מחשבון הבנק, אישוריםעל הכנסות נוספות כגון: קצבאות, תגמולים, שכירויות וכו', אישורים על חובות ועוד.
  • אם בקשת החנינה כוללת גם סיבות סוציאליות או משפחתיות, יש לצרף חוות דעת מגורמי רווחה, פסיכולוגים, גורמי חינוך וכיוצ"ב.
  • אם בקשת החנינה כוללת גם סיבות רפואיות, יש לצרף חוות דעת רפואיות, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על אחוזי נכות, וכן כל מסמך רפואי רלוונטי אחר.

  לאן שולחים את בקשת החנינה להקלה בעונש?

  • במצב של הגשת בקשה מקוונת – הבקשה תועבר למחלקת חנינות במשרד המשפטים. רצוי לשמור את קובץ הבקשה ולשלוח אותו גם במייל pardons@justice.gov.il.
  • במצב של הגשת בקשה באופן ידני – יש לשלוח את הבקשה עם כל המסמכים בדואר רשום למחלקת חנינות במשרד המשפטים, רחוב צלאח א-דין 29, ירושלים, ת.ד 49029, מיקוד 91400. כמו כן, מומלץ לשלוח את הבקשה ומסמכיה גם בפקס שמספרו 02-6467027 ולוודא קבלת הפקס בטלפון 02-6546642 / 02-6546643 / 02-6546644.
  • לאחר דיון בבקשה, תועבר החלטת נשיא המדינה למבקש בדואר.

  מידע כללי על הגשת בקשת חנינה להקלה בעונש של פסילת או שלילת רישיון נהיגה:

  • הגשת בקשת חנינה להקלה בעונש אינה כרוכה בתשלום.
  • לא ניתן להגיש בקשת חנינה לגבי פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה (פסילת רישיון נהיגה על ידי קצין משטרה).
  • האנשים שיכולים להגיש את הבקשה הם: המבקש בעצמו, עורך דין תעבורה המייצג את המבקש (חובה ייפוי כוח), או קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המבקש (חובה ייפוי כוח או הסכמה להגשת הבקשה).
  • בקשת חנינה היא אינה "ערעור" על החלטת בית המשפט, אלא בקשה להקלה בעונש כאשר ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
  • מוסד החנינה הוא אינו חלק ממערכת המשפט.
  • אין הגבלה על מספר החנינות שאדם יכול לקבל במהלך חייו, ובהחלט תיתכן אפשרות לקבל חנינה יותר מפעם אחת.
  • החלטת נשיא המדינה בבקשת החנינה היא סופית ולא ניתן לערער עליה.
  • אם בקשת החנינה להקלה בעונש נדחתה, ניתן להגיש בקשת חנינה להקלה בעונש נוספת רק לאחר 6 חודשים לאחר ההחלטה האחרונה, וזאת רק אם חל שינוי נסיבות באופן משמעותי.
  • היעתרות נשיא המדינה לבקשת חנינה להקלה בעונש תיעשה רק במקרים מיוחדים וחריגים המצדיקים זאת.
  • עורכי דין המייצגים את המבקש נדרשים לשלוח את בקשת החנינה באופן מקוון בלבד.

  small-contact-img
  לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

   s2-arrow

   למידע נוסף בנושא זה, מוזמנים לפנות אל משרדנו ונשמח לסייע לכם בתהליך.

   סער – משרד עורכי דין לתעבורה

   [brb_collection id="1513"]