המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – כל מה שרציתם לדעת בטרם הבדיקה

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

במהלך שנות עבודתנו מול המרב"ד, נתקלנו בהמון שאלות של לקוחות – ריכזנו את השאלות הנפוצות ביותר עבורכם על מנת לתת מענה ומידע חשוב בנוגע למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. 

שאלות ותשובות נפוצות בנושא המרב"ד

שאלה: האם חלה חובת דיווח על נהגים בגין שינוי במצב בריאותי? 

תשובה: אכן חלה חובת דיווח.

חוזר מנכ"ל מס' 35/09

מטרתו של חוזר זה היא לספק הנחיות בנוגע לחובתו של רופא לדווח על מטופל שלו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כאשר נודע לו על ליקוי רפואי הקיים אצל מטופלו ושעלול לפגוע בכושר הנהיגה שלו.

עקרונות חובת הדיווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים:

 • סעיף 12ב(א) לפקודת התעבורה קובע: "רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות"
 • סעיף 12ב מתייחס לכל רופא אשר מטפל באדם כלשהו, ואין זה משנה אם מדובר בטיפול חד פעמי או אבחון כלשהו בנוגע לליקוי רפואי.
 • חובתו של רופא למסור הודעה על ליקוי רפואי של מטופלו גוברת על חובתו של הרופא כלפי מטופלו לשמירת סודיות רפואית.
 • תפקידו של המכון הרפואי הוא ליתן המלצות לרשות הרישוי בעניין מתן רישיונות נהיגה, התלייתם או ביטולם מסיבות רפואיות, נפשיות ואחרות.
 • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים פועל בתחום הרפואה, לרבות בתחומי הפסיכולוגיה של התעבורה.
 • נהיגה נתפסת כפעולה מורכבת הדורשת קליטת מידע באופן שוטף, ועיבוד מהיר של המידע ליצירת תגובה במהירות נדרשת. ליקויים רפואיים, לרבות נפשיים, עלולים לפגוע ביכולת קליטת מידע, עיבודו ובכך למעשה לפגוע במהירות התגובה שדורשת פעולת הנהיגה. מצב זה כמובן מגדיל את הסיכון למעורבות בתאונת דרכים – ויש למנוע מצב זה בבחינת "להקדים רפואה למכה".
 • ישנה התייחסות שונה לנהגים של רכב פרטי לעומת נהגי רכב ציבורי, רכב כבד, רכב מסחרי ורכב חירום. השוני בהתייחסות נוסע מכך, שכל סוגי הרכבים מלבד רכב פרטי צריכים להיות בעלי יכולת לבצע פעולות נוספות נוסף על היכולת לנהוג (כגון: הידוק מטען, תפעול הרכב, חילוץ נוסעים, בדיקת הרכב וכו'). כמו כן, ההתייחסות השונה נובעת גם מפוטנציאל הסיכון במקרה של תאונה, כך שכלל, תאונה עם רכב פרטי אינה שווה בהיקפה או בעוצמתה לתאונת עם רכב פרטי.
 • חשוב לדעת: הודעה מטעם הרופא למכון הרפואי לבטיחות בדרכים אינה מחייבת פסילת רישיון באופן מידי. בדרך כלל, לאחר דיווח של רופא מטפל, יזמן המכון הרפואי לבטיחות בדרכים את הנהג לבדיקה רפואית מטעמו. לאחר הבדיקה, ימליץ המכון הרפואי לרשות הרישוי האם להותיר את רישיון הנהיגה של הנהג על כנו, או לפסול את רישיון הנהיגה, או להותירו על כנו תוך הטלת מגבלות והמלצה על אביזרי עזר לנהיגה.

תנאים מקדימים לחובת הדיווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים:

 • 1. המטופל צריך להיות בגיל 16ומעלה. מתחת לגיל זה אין חובה לדווח.
 • 2. המטופל סובל ממחלה או ממצב בריאותי לקוי, ובשל אותה מחלה או מצב בריאותי לקוי סבור הרופא שאותו אדם עלול לסכן את עצמו את זולתו אם ינהג.

שאלה: מהי רשימת המחלות שרופא חייב לדווח עליהן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

תשובה: 

 • אפילפסיה.
 • היפוגליקמיה – רמת סוכר נמוכה בדם.
 • הפרעות בלתי נשלטות בקצב הלב.
 • שבץ מוחי.
 • דמנציה מתקדמת עם פגיעה בכושר ההתמצאות ובכושר השיפוט.
 • שימוש מופרז באלכוהול, בסמים או בתרופות.
 • דום נשימה בשינה.
 • מחלת נפש הפוגעת בכושר השיפוט.
 • ליקוי ראייה שלא ניתן לתיקון על-ידי משקפיים, עדשות או אמצעי אחר.
 • ליקוי שמיעה שלא ניתן לתיקון על-ידי מכשיר שמיעה או על-ידי אמצעי אחר.
 • מחלות לב חמורות, לרבות אי ספיקת לב מתקדמת.
 • הפרעות בשיווי משקל.
 • סרטן המשפיע על כושר השיפוט או שגורם למצב בריאותי כללי לקוי.
 • בעיות אורתופדיות שאינן מאפשרות תפעול תקין של הרכב.
 • הפרעות מוטוריות שפוגעות באפשרות תפעול תקין של הרכב.

חובת הרופא להזהיר את המטופל:

על הרופא מוטלת חובה להזהיר את המטופל, כי מחלתו או מצבו הרפואי הכללי מהווים סכנה לנהיגתו, וכן על הרופא להמליץ על הפסקת נהיגה על לבדיקת המטופל במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. כמו כן, על הרופא להזהיר את המטופל לגבי תופעות לוואי אפשריות מנטילת תרופות מסוימות, אשר עלולות להשפיע על כושר הנהיגה של המטופל.


שאלה: פניתי לרופא בשל התקף אפילפסיה. האם הרופא ידווח על כך למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

תשובה: במקרה שהרופא סבור שמחלת האפילפסיה פוגמת בכושר הנהיגה, חלה עליו חובה לדווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. לאחר מכן, יבדוק המכון הרפואי האם הנהג כשיר לנהיגה, ויודיע על כך לנהג. במקרה שבו המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כי הנהג אינו כשיר לנהיגה בשל מחלת האפילפסיה – ישלול המכון הרפואי  את רישיון הנהיגה של הנהג, והודעה על כך תישלח לנהג בדואר. ככל שמצבו של הנהג ישתפר בעתיד, יוכל הוא להגיש בקשה להשבת רישיון הנהיגה, תוך צירוף מסמכים רפואיים אשר תומכים בכך שמצבו הרפואי שפר, ואינו מגביל אותו מלנהוג.


שאלה: הוגש נגדי כתב אישום בגין נהיגה תחת השפעת סמים, ואף הורשעתי בעבירה זו ורישיון הנהיגה שלי נשלל מספר חודשים. האם קיים סיכוי שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים ישלול את רישיון הנהיגה שלי בשל הרשעה זו?

תשובה: אכן קיים סיכוי שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים ישלול את רישיון הנהיגה שלך בשל הרשעה בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים. ככל הנראה, המכון הרפואי יזמן אותך לבדיקה, ואחר מכן יעביר המלצתו בעניין רישיון הנהיגה שלך. לייצוג משפטי בנושא זה חשיבות רבה, על מנת למנוע ככל הניתן שלילת רישיון נהיגה בשל הרשעה בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים.


שאלה: לפני מספר חודשים הייתה לי נפילת סוכר במהלך נהיגה. לאחר שפניתי לרופא, המכון הרפואי התלה את רישיון הנהיגה שלי למשך כשנה, ושלח לי הודעה על כך. איך המידע הגיע למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, והאם רישיון הנהיגה שלי יחודש באופן אוטומטי לאחר שנה?

תשובה: ראשית, במקרים שלרופא קיים חשש שהמטופל שעומד מולו לא כשיר לנהיגה, חלה על הרופא חובה לדווח על כך למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. שנית, רישיון הנהיגה שלך לא יחודש באופן אוטומטי. עליך להגיש בקשה להשבת רישיון נהיגה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים כשלושה חודשים לפני סיום תקופה השלילה, ולצרף לבקשה את כל המסמכים הרלוונטים התומכים בכך שאתה כשיר לנהיגה. לאחר מכן, יבדוק המכון הרפואי אם הנך כשיר לנהיגה, ותשובה על כך תישלח אליך בדואר.


שאלה: לפני שנה חטפתי לראשונה התקף אפילפטי (אפילפסיה) ורישיון הנהיגה שלי הותלה על-ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. כעת, לאחר שחלפה שנה, איני יודע מה עליי לעשות.

תשובה: עליך לפנות למכון הרפואי לבטיחות בדרכים בבקשה לחדש את רישיון הנהיגה שלך. את הבקשה יש להגיש באופן מידי, ואליה לצרף מסמכים רפואיים עדכניים. היות ומדובר במחלת האפילפסיה, רצוי להצטייד גם בחוות דעת מקצועית מרופא נוירולוג מומחה.


שאלה: אני רוצה להוציא רישיון לרכב ציבורי. איך עושים את זה?

תשובה: פונים למשרד הרישוי, ממלאים את הטפסים הרלוונטים, וממתינים לזימון מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. לאחר מכן יעביר המכון הרפואי את המלצתו למשרד הרישוי, ובמידה ואין מניעה רפואית או אחרת, המלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים תהיה – כשיר לנהיגה על רכב ציבורי. מומלץ בטרם תחילת התהליך להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום, וזאת על מנת למנוע מבעוד מועד אפשרות שהמכון הרפואי  ימליץ על היעדר כשירות לנהוג ברכב ציבורי. בהצלחה.


שאלה: כל כמה זמן נדרש מנהג מקצועי לעבור בדיקה רפואית?

תשובה: מגיל 60 ועד גיל 70 – כל 5 שנים. מגיל 70 – כל שנתיים. הדברים יפים גם לנהגים על רכב כבד, אמבולנס, מורה נהיגה, ונהג רכב חילוץ וכיבוי.


שאלה: האם מי שעבר התקף אפילפסיה יכול לקבל רישיון נהיגה B,C,D?

תשובה: רישיון מדרגה B – רק לאחר שנה מההתקף האחרון. רישיון מדרגה C – 5 שנים מההתקף האחרון. רישיון מדרגה D – אין תקופה מינימלית הקבועה בדין, וכל מקרה נבחן בהתאם לנסיבות.


שאלה: בעברי הורשעתי מספר פעמים בעבירות שונות. כעת אני מעוניין להוציא רישיון נהיגה לרכב ציבורי. האם אפשרי?

תשובה: במסגרת בקשה לקבלת רישיון לרכב ציבורי, תידרש לחתום על טופס ויתור סודיות. באמצעות טופס זה יכול המכון הרפואי  לפנות לגורמים הרלוונטים על מנת לקבל עליך פרטים, לרבות על עברך הפלילי. אם יתרשם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כי יש בעברך כדי למנוע ממך לקבל רישיון נהיגה לרכב ציבורי, יהיה עליך לחכות מספר שנים (כ-7 שנים) ממועד העבירה האחרונה. חשוב לזכור, כי במצבים אלו ישנה משמעות מכרעת להתייעצות וליווי של עורך דין המתמחה בדיני תעבורה, היות וישנם מצבים שניתן יהיה לאשר רישיון נהיגה לרכב ציבורי גם לפני חלוף 7 שהים ממועד העבירה האחרונה.


שאלה: במהלך בקשה לקבלת רישיון לרכב ציבורי, האם המכון הרפואי רשאי לעיין בגיליון ההרשעות?

תשובה: חיובי. במסגרת הפרוצדורה לקבלת רישיון נהיגה לרכב ציבורי, על המבקש לחתום על טופס ויתור סודיות, שבאמצעותו יכול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לעיין בין היתר גם בגיליון ההרשעות של המבקש.


שאלה: באילו מצבים המכון הרפואי מפנה לבדיקת סמים?

תשובה: לרוב, המכון הרפואי יפנה נהג לבצע בדיקת סמים כאשר בעברו נאשם והורשע אותו נהג בעבירת סמים. עבירת סמים יכולה להיות שימוש, החזקה, סחר או נהיגה תחת השפעת סמים וכו'. במצב שבו הנהג מעולם לא הורשע בעבירת סמים, סיכוי נמוך ביותר עד אפסי שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים יפנה אותו לבצע בדיקת סמים.


שאלה: מהי הפרוצדורה בקבלת רישיון על רכב ציבורי?

תשובה: פונים למשרד הרישוי וממלאים את טפסי הבקשה. לאחר מכן ממתינים לזימון מהמכון הרפואי. תוך 3 חודשים לערך יזמן אותך המכון הרפואי לבדיקה מטעמו. לאחר מכן, יעביר המלצה למשרד הרישוי, ובמצב שאין מניעה רפואית או כל מניעה אחרת, ככל הנראה ימליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים שאתה כשיר לנהיגה על רכב ציבורי. לאחר מכן משרד הרישוי יעדכן אותך לגבי תוצאת התהליך. בהצלחה.


שאלה: שוחררתי מהצבא על סעיף נפשי. האם זה יכול למנוע ממני לקבל רישיון נהיגה על רכב ציבורי?

תשובה: אכן הדבר עלול לפגוע בסיכוייך להוציא רישיון על רכב ציבורי. חשוב לדעת, כי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בודק מספר פרמטרים, וביניהם: גיל הנהג, מצבו המשפחתי של הנהג, עבירות תנועה שנצברו לחובתו, עברו הפלילי של הנהג, שירות צבאי, השכלה, עיסוק, וכן מצבו הרפואי של הנהג לרבות מצבו הנפשי (אשפוזים כפויים או פסיכיאטרים). שחרור משירות צבאי על סעיף נפשי מדליק "נורה אדומה" אצל רופאי המכון , וככל הנראה, במצב שכזה, יבקשו רופאי המכון לקבל את מלוא החומר הרפואי אודותיך, ובמיוחד החומר הרפואי מתקופת השירות הצבאי.


שאלה: מה סמכותו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

תשובה: המכון הרפואי פועל מכוח פקודת התעבורה ותקנות התעבורה, והוא משמש כ"יועץ רפואי" למשרד הרישוי. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא הגורם היחיד אשר מוסמך לקבוע מי כשיר לנהיגה ומי לא. המכון אינו מחליט לגבי מתן או שלילת רישיון נהיגה, אלא הוא מהווה גורם ממליץ בלבד. המלצותיו מועברות ישירות למשרד הרישוי, והניסיון מלמד שמשרד הרישוי מקבל את המלצותיו באופן כמעט אבסולוטי.


שאלה: המכון הרפואי לבטיחות בדרכים החליט להתלות את רישיון הנהיגה שלי. על החלטה זו הגשתי ערר, אך וועדת הערר החליטה שלא לשנות את ההחלטה, ורישיון הנהיגה שלי נותר מותלה. מה ניתן לעשות?

תשובה: ניתן לפנות לבית המשפט המחוזי, אשר מהווה ערכאת ערעור נוספת על וועדת הערר, אך חשוב לדעת כי ערעור לבית המשפט המחוזי ייעשה אך ורק בנוגע לשאלות משפטיות. בית המשפט המחוזי יבחן את תקינות ההליכים בפני וועדת הערר, ואם יימצא פגם בהתנהלות אחת מערכאות אלה, יכול בית המשפט המחוזי ליתן החלטה להשיב את רישיון הנהיגה לנהג. רצוי שערעור לבית המשפט המחוזי ייעשה על-ידי עורך דין תעבורה מנוסה ומיומן.


שאלה: מדוע צריך גוף כמכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

תשובה: המכון הרפואי  אחראי לכך, שכל מחזיקי רישיון הנהיגה במדינת ישראל יהיו כשירים לנהיגה. נקודת מוצא זו, מנקודת המבט של המחוקק, עשויה להפחית את תאונות הדרכים ועבירות התנועה, ובכך יצא נשכר ציבור הנהגים כולו. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לבדיקות שעושה, והדבר מטיב עם כולנו.


שאלה: המכון הרפואי פסל את רישיון הנהיגה שלי. האם ניתן להשיב את רישיון הנהיגה, ואם כן – כיצד?

תשובה: ראשית יש לזכור, כי פסילת רישיון הנהיגה על-ידי המכון הרפואי אינה סוף פסוק. על החלטת המכון ניתן להגיש ערר, ועל וועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי (בשאלה משפטית בלבד). לפיכך, ישנם מקרים רבים שבהם פוסל את רישיון הנהיגה, ולאחר פנייה לייצוג משפטי של עורך דין, והגשת ערר מנומק ומבוסס, מוחזר רישיון הנהיגה של הנהג. משרדנו ייצוג ומייצג רבות מול המכון הרפואי  – בכל הערכאות – ומשרדנו נכון תמיד לסייע ולעזור במקרים הנ"ל.


שאלה: מי הם עובדי המכון הרפואי, ובפני מי מתבצעות הבדיקות?

תשובה: עובדי המכון הרפואי  הם רופאים מכל תחומי הרפואה. הבדיקות מתבצעות מול רפואי המכון, כאשר זהות המומחה תלויה בבעיה הרפואית של הנבדק. חשוב לזכור, כי על המכון הרפואי לבדוק את הנבדק בהתאם לבעיותיו הרפואיות, כך שאם קיימת בעיה אורתופדית – על הנבדק להופיע בפני רופא אורתופד מומחה, ובשום אופן לא בפני רופא המתמחה בתחומים אחרים. אם נבדקתם על-ידי רופא מומחה שלא מומחה בתחום הבעיה ממנה אתם סובלים, הדבר עשוי להוות סיבה מוצדקת לביטול החלטת המכון, ורצוי להיוועץ עם עורך דין תעבורה לצורך הגשת ערר מנומק ומבוסס.


שאלה: הגשתי ערר על החלטת המכון הרפואי. מה יכולה להיות התשובה?

תשובה: וועדת הערר רשאית להחליט שלא לסטות מהחלטת המכון הרפואי (כלומר, לדחות את הערר), והיא גם רשאית להחליט ההפך מהמכון הרפואי (כלומר, לקבל את הערר). במסגרת כך, היא רשאית להשיב את רישיון הנהיגה של הנהג, להתלותו, או להשיבו תחת תנאים. וועדת הערר, למעשה, יכולה לתת כל החלטה שנראית לה לנכון, וזאת ללא כל קשר להחלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.


שאלה: אילו נהגים מגיעים להיבדק על-ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

תשובה: לרוב, נהגים אשר ידרשו להיבדק על-ידי המכון הרפואי הם נהגים אשר הופנו על-ידי רופא או על-ידי בית המשפט. הפנייה מרופא תיעשה בשל שהרופא המטפל סבור שקיים ליקוי רפואי אשר פוגע בכושר הנהיגה של המטופל. פנייה מבית המשפט תיעשה לאחר הליך משפטי שהתנהל כנגד הנהג, ושבסופו סבור בית המשפט שאותו נהג עשוי לסכן את ציבור הנהגים (בשל חומרת העבירה שביצע או בשל סיבות אחרות הנעוצות בהליך המשפטי שהתנהל נגדו). חשוב לדעת, כי המכון הרפואי נוטה להחמיר על הנבדקים, ולעיתים פוסל את רישיון הנהיגה של הנבדק/נהג על סמך חשש לא סביר.


שאלה: הגשתי ערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מהו הרכב וועדת הערר?

תשובה: וועדת הערר מורכבת לרוב מ-3 רופאים מומחים, אשר בסמכותם ליתן כל החלטה הנראית להם צודקת ונכונה בנסיבות העניין. על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בשאלה משפטית בלבד.


שאלה: זומנתי לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. האם יש דרך להתכונן לבדיקה?

תשובה: אכן ניתן להתכונן לבדיקה, אך עד גבול מסוים. לצורך ההתכוננות, יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני תעבורה, היות והוא נתקל במקרים רבים, והתמודד עם תשובות רבות של המכון הרפואי. לכן, את "ההתכוננות" יש לבצע ביחד עם עו"ד תעבורה. משרדנו עושה זאת על בסיס יומיומי. מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.


שאלה: הגשתי בקשה לקבל רישיון על מונית והמכון הרפואי שלל את רישיון הנהיגה שלי על כל סוגי הרכבים. האם הוא יכול היה לעשות זאת?

תשובה: כאשר נהג מגיש בקשה להוציא רישיון נהיגה מסוג מסוים, ואותו רישיון נהיגה מחייב בדיקת הנהג במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יכול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ליתן כל החלטה בנוגע לאותו נהג, לרבות התליית כל סוגי רישיונות הנהיגה של הנהג. למעשה, כאשר נהג מתייצב לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, תמיד קיים החשש שימצא לא כשיר לנהיגה, ורישיונו ייפסל לתקופה מסוימת ואף לצמיתות.


שאלה: אילו בדיקות מבצע המכון הרפואי?

תשובה: קיימות בדיקות רבות שהמכון הרפואי מבצע לנהגים הנבדקים אצלו, וסוגי הבדיקות נבחרים בהתאם לנסיבות כל מקרה. לפיכך, קשה להעריך אילו בדיקה ינקוט המכון הרפואי לגבי נהג מסוים, אך עם זאת, עו"ד מיומן ומנוסה יוכל להעריך אילו בדיקות יבוצעו לנהג מסוים.


שאלה: הגשתי בקשה להוציא רישיון מסוים והתחרטתי. מה עליי לעשות?

תשובה: עליך להודיע בהקדם האפשרי למכון הרפואי לבטיחות בדרכים על רצונך שלא להוציא רישיון נהיגה המופיע בבקשתך. ככל שלא תעשה כן, רשאי המכון הרפואי לשלול או להתלות את רישיונך, בהתאם לשיקול דעתו.


שאלה: זומנתי לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולא הגעתי. למה לצפות?

תשובה: סביר להניח שרישיונך ייפסל. עם זאת, על החלטה זו ניתן להגיש ערר ולנמק את הסיבות לאי הופעתך לבדיקה.


שאלה: כמה זמן אורך תהליך קבלת רישיון נהיגה אשר מחייב בדיקה רפואית של המכון הרפואי?

תשובה: היות ומדובר על גוף ממשלתי, גדול ומסורבל, התהליך, לרוב, אינו מהיר ואורך מספר חודשים. עם זאת, רצוי "ללחוץ" על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ובכך לזרזו ליתן המלצתו למשרד הרישוי. סיוע של עורך דין תעבורה בהחלט עשוי לזרז את התהליך.


שאלה: האם המכון הרפואי הוא זה שמקבל את ההחלטה לגבי כשירות לנהיגה?

תשובה: הגורם המוסמך לקבל את ההחלטה הסופית הוא משרד הרישוי – והוא בלבד. עם זאת, הניסיון מלמד כי משרד הרישוי מקבל את המלצותיו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים באופן כמעט אבסולוטי, ולכן, ניתן לומר, כי דה-פקטו החלטות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הן החשובות והקובעות.


שאלה: אם המכון הרפואי קיבל החלטה שגויה בענייני, ובכך גרם לי להוצאות כספיות מיותרות. האם ניתן לדרוש החזר הוצאות מהמכון הרפואי ?

תשובה: ניתן להגיש תביעה כספית כנגד המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ובכך למעשה לדרוש את ההוצאות הכספיות שנגרמו לך כתוצאה מהחלטותיו השגויות של המכון הרפואי. חשוב לזכור, כי לא בכל פעם שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים שוגה ניתן יהיה לפנות בתביעה כספית לבית המשפט. תביעה שכזו תיעשה רק במקרים קיצוניים, כאשר החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הייתה שגויה באופן קיצוני, ואשר גרמה נזקים מוכחים לנהג.


שאלה: האם המכון הרפואי רשאי לסרב להעביר אליי חומר שקשור אליי?

תשובה: המכון הרפואי אינו רשאי לסרב להעביר חומר, אך ישנם מקרים בהם החומר יועבר לעורך הדין המייצג או לרופא המטפל בלבד, תוך הטלת איסור להעביר את החומר לנהג עצמו.


שאלה: זומנתי לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ונערכה לי שיחה קצרה מאוד עם פסיכולוג. על סמך השיחה הנ"ל החליט המכון הרפואי להתלות את רישיון הנהיגה שלי. האם חוקי?

תשובה: המכון הרפואי בהחלט מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה שלך, אולם עליו לנמק מדוע החליט כך. ככל והסיבות אינן מבוססות, ניתן להגיש ערר ולנסות לבטל את החלטתו. כמו כן, אם החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים שגויה מיסודה, ניתן אף לפנות לבית משפט בתביעה מתאימה להחזר הוצאות כספיות שנגרמו לך.


שאלה: האם אני חייב להתייצב לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

תשובה: אכן חלה עליך חובה להתייצב. ככל שלא תתייצב, יכול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים להתלות את רישיונך.  


שאלה: נקבעה לי בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים אך לא קיבלתי על כך הודעה בדואר. לאחר מכן נודע לי שרישיון הנהיגה שלי נפסל בשל אי התייצבותי לבדיקה. מה ניתן לעשות?

תשובה: מקרה זה קורה רבות, היות ואנשים רבים עוברים דירות ומשנים את כתובתם מבלי לעדכן זאת במשרד הפנים. במקרה שכזה, יש להציג בפני המכון הרפואי לבטיחות בדרכים את כל הנימוקים מדוע ישנה סבירות שהדואר לא הגיע אליך, ולאחר מכן רישיון הנהיגה שלך יוחזר, ותיקבע לך בדיקה נוספת במועד נדחה אחר. לצורך ייעול וזירוז העניינים, יש להיעזר בשירותיו של עורך דין המייצג מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.


שאלה: חלפו מספר חודשים מיום פנייתי למשרד הרישוי בבקשה להוציא רישיון נהיגה על רכב ציבורי, וטרם קיבלתי תשובה. מה עליי לעשות?

תשובה: אם חלפו כחודש-חודשיים, אין סיבה לדאגה. לרוב, למשרד הרישוי לוקח פרק זמן זה על מנת לטפל בבקשות להוצאת רישיון. אך אם חלפה תקופה ארוכה יותר, ייתכן והבקשה לא נקלטה או שלא מטופלת כראוי. במקרה שכזה רצוי לשלוח בשנית את טופסי הבקשה, ולשם כך עדיף להגיע פיזית למשרד הרישוי ולהגיש את הכל בצורה ידנית. ככל שלא מדובר בקבלת המסמכים, אלא בטיפול איטי מצד משרד הרישוי, יש לפנות לעו"ד המתמחה בדיני תעבורה על מנת שינקוט בכל ההליכים אשר יכולים לזרז את הטיפול בתהליך הוצאת רישיון חדש/נוסף.


שאלה: איך משלמים את האגרה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

תשובה: ניתן לשלם את שובר האגרה בסניף הדואר, או באמצעות אתר האינטרנט של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מצ"ב לינק לדף תשלום אגרות: https://www.gov.il/he/service/fees_for_road_safety_institute).


שאלה: האם יש דרך לקבל פטור מתשלום אגרה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

תשובה: בהחלט ישנה אפשרות לקבל פטור מלא / חלקי. לצורך כך, יש להגיש בקשה לקבלת פטור מנומקת ומבוססת, את תפרט מדוע יש להעניק לך פטור מתשלום אגרה. כמובן שיש לצרף אסמכתאות רלוונטיות לבקשה, על מנת שמנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יתרשם שאכן יש צורך במתן הפטור. בהצלחה.


שאלה: רישיון הנהיגה שלי הותלה על-ידי המכון הרפואי למשך שנה. האם לאחר תקופה זו יהיה עליי לבצע טסט ותיאוריה מחדש?

תשובה: יש להבדיל בין התליית רישיון על-ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לבין שלילת רישיון נהיגה על-ידי בית משפט. כאשר רישיון הנהיגה הותלה על-ידי המרב"ד, יהיה על הנהג לבצע טסט ותיאוריה מחדש לאחר תקופה של כשנתיים. במקרה של שלילת רישיון נהיגה על-ידי בית משפט, יהיה על הנהג לבצע טסט ותיאוריה מחדש לאחר תקופה של שנה.


שאלה: המכון הרפואי לבטיחות בדרכים החליט להתלות את רישיון הנהיגה שלי. אני מעוניין להגיש ערר. איך ניתן להשיג את החומר שעמד בפני המכון הרפואי?

תשובה: יש להגיש בקשה מסודרת לקבלת מסמכים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. עבודה זו נעשית, לרוב, על-ידי עורך דין תעבורה שמייצג מול המרב"ד.


שאלה: איך אפשר ליצור קשר עם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

תשובה: ניתן להתקשר בשעות הפעילות, לשלוח דואר או להגיע פיזית. הכתובות ומספרי הטלפון רשומים באתר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. להלן קישור לאתר המכון הרפואי ששם מופיעים כל דרכי יצירת הקשר: בדיקות כשירות רפואית לנהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד)


שאלה: תוך כמה זמן ניתן להגיש ערר על החלטת המכון הרפואי?

תשובה: תוך 30 יום ממועד החלטת משרד הרישוי. מומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין המתמחה בתחום, כדי להימנע מטעויות ולהגדיל את סיכויי ההצלחה בערר.


שאלה: יש לי עד מחר להגיש ערר ולא הספקתי לאסוף את כל החומר הדרוש לערר. מה לעשות?

תשובה: באפשרותך להגיש "ערר פרומלי" ואליו לצרף הודעה מפורטת מדוע הוגש הערר בדרך הזו. כמו כן, יש לבקש מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים להגיש את נימוקי הערר במועד מאוחר יותר, ולרוב אין עם כך כל בעיה. עם זאת, לא כדאי להתמהמה יותר מדי זמן עד להגשת נימוקי הערר, ויש לעשות זאת בהקדם האפשרי.


שאלה: הורשעתי בעבירת נהיגה בשכרות. האם אדרש לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

תשובה: לרוב, נהגים המורשעים בעבירת נהיגה בשכרות מוזמנים על-ידי המרב"ד לעבור בדיקה רפואי. הטעם לבדיקה הוא לבדוק את כושר הנהיגה של הנהג המורשע, ולא פעם נפסל רישיון הנהיגה של הנהג שהורשע מהסיבה "אי התאמה אישיותית" או "אי התאמה לנהיגה בטוחה". לפיכך, חשוב מאוד להיוועץ ולהיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני תעבורה, על מנת יכוון אותך מה לטעון וכיצד להציג הדברים בבדיקה מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.


שאלה: רישיון הנהיגה שלי הותלה על-ידי המכון הרפואי, וכעת, לאחר שחלפו מספר חודשים, אני מעוניין להגיש בקשה להשבת רישיון הנהיגה שלי. מתי עליי לעשות זאת?

תשובה: בקשה לבדיקה מחודשת לצורך השבת רישיון הנהיגה תיעשה בתאם לכתוב על גבי המסמכים של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – והמדובר על כחודשיים לפני תום תקופת התליית הרישיון.


שאלה: אם חדות הראייה שלי היא פחות מ- 6/12 בשתי העיניים, האם המכון הרפואי יפסול את רישיון הנהיגה שלי?

תשובה: אכן כן. המכון הרפואי יפסול את רישיונך ויקבע כי אינך עומד בדרישות הרפואיות לרישיון נהיגה. הדבר קבוע במסמך "תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה" שעל בסיסו מבסס המכון הרפואי לבטיחות בדרכים את המלצותיו.


שאלה: אם חדות הראייה שלי היא 6/12 רק בעין אחת. האם רישיון הנהיגה שלי ייפסל?  

תשובה: במקרה שכזה, בו חדות הראייה לקויה רק בעין אחת, עשוי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים להמליץ שאתה עומד בדרישות הרפואיות לרישיון נהיגה, כלומר מתאים לקבל רישיון נהיגה. הדבר קבוע במסמך "תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה" שעל בסיסו מבסס המכון הרפואי לבטיחות בדרכים את המלצותיו.


שאלה: אני מרכיב משקפיים, וכשאני איתם אני רואה טוב מאוד. מה עשוי לקבוע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לגבי זה?

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לגבי כל מי שראייתו מתוקנת באמצעות משקפיים או עדשות מגע, היא: מתאים לקבל רישיון נהיגה בכפוף לשימוש במשקפיים או עדשות מגע בזמן הנהיגה. הדבר קבוע במסמך "תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה" שעל בסיסו מבסס המכון הרפואי את המלצותיו.


שאלה: אני נהג רכב מקצועי ונקבע שחדות הראייה שלי בשתי העיניים היא 6/12. האם רישיון הנהיגה שלי בסכנה?

תשובה: במסמך "תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה", שעל בסיסו מבסס המכון הרפואי לבטיחות בדרכים את המלצותיו, נקבע כי במצב שכזה יקבע כי הנהג עומד בדרישות הרפואיות לרישיון נהיגה. כלומר, אם הנך נהג רכב מקצועי, והנך סובל מחדות ראייה לקויה של 6/12, ככל הנראה יקבע המכון הרפואי כי הנך עומד בדרישות הרפואיות לקבל או להחזיק ברישיון נהיגה לרכב מקצועי.


שאלה: אני נהג רכב מקצועי ונקבע שחדות הראייה שלי בעין אחת היא פחות מ- 6/12. האם רישיון הנהיגה שלי בסכנה?

תשובה: אכן רישיון הנהיגה שלך בסכנה, והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים עשוי לקבוע כי אינך מתאים מבחינה רפואית להחזיק או לקבל רישיון נהיגה לרכב מקצועי.


שאלה: אני נהג רכב מקצועי ואני תמיד מרכיב עדשות מגע לתיקון הראייה. כיצד זה ישפיע על המלצת המכון הרפואי?

תשובה: אם חדות הראייה שלך מתוקנת ל-6/12 באמצעות משקפיים או עדשות מגע, עשוי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבוע כי אתה כשיר לנהיגה, וזאת בכפוף לשימוש במשקפיים או עדשות מגע בכל זמן הנהיגה, וכן בתנאי נוסף שהפרש עוצמת העדשות בין העיניים לא עולה על 4.5 דיאופטריות. לצורך העמקת ידיעותיך בנושא, מומלץ לעיין במסמך "תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה", שעל בסיסו, בין היתר, מבסס המכון הרפואי לבטיחות בדרכים את המלצותיו.


שאלה: רופא אמר לי שיש לי בעיה בשדה הראייה האופקי. האם זה יכול להשפיע על רישיון הנהיגה?

תשובה: במסמך "תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה", שעל בסיסו, בין היתר, מבסס המכון הרפואי לבטיחות בדרכים את המלצותיו, נקבע, שאם שדה הראייה האופקי לא פחות מ-120 מעלות בשתי העיניים או רק בעין אחת, הנהג יהיה כשיר לנהיגה והוא עומד בדרישות הרפואיות לקבל או להחזיק ברישיון נהיגה. אך עם זאת, אם שדה הראייה פחות מ-120 מעלות, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עשוי לקבוע כי הנהג לא עומד הדרישות הרפואיות, לרישיון הנהיגה שלו עלול להיפסל. לגבי רכב מקצועי – אסור ששדה הראייה האופקי יפחת מ-140 מעלות. פחות מכך יקבע, כי הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.


שאלה: רופא עיניים אמר לי שאני סובל מאובדן של יותר ממחצית הרבע התחתון משדה ראייה. האם בשל כך רישיון הנהיגה שלי ישלל?

תשובה: במסמך "תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה", שעל בסיסו, בין היתר, מבסס המכון הרפואי לבטיחות בדרכים את המלצותיו, נקבע, שאם קיים אובדן שדה ראייה יותר ממחצית הרבע התחתון של שדה הראייה המרכזי מסוג Scotoma או Hemianopsia – הנהג לא יהיה כשיר לנהיגה והוא אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבל או להחזיק ברישיון נהיגה. קביעה זו תקפה גם לגבי נהג רכב מקצועי.


שאלה: רופא עיניים קבע שהראייה שלי היא לא ראייה דו עינית מלאה. איך קביעה זו תשפיע על רישיון הנהיגה שלי?

תשובה: במצב של היעדר ראייה דו עינית, יקבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים כי הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לרישיון נהיגה.


שאלה: יש לי רישיון לרכב פרטי, ורופא מומחה קבע שאני סובל מחוסר עדשה. מה ההשלכות של הבעיה הרפואית שלי?

תשובה: ככל הנראה, הרופא שאבחן את הבעיה שלך ידווח על כך למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. זוהי חובתו במקרה שכזה. לאחר מכן המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עשוי לזמן אותך לבדיקה רפואית, ולבסוף, בשל סוג הבעיה ממנה אתה סובל, ולאור האמור במסמך "תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה" בנוגע לבעייתך, עשוי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבוע כי אינך כשיר לנהיגה, היות ואינך עומד בדרישות הרפואיות לרישיון נהיגה. אך עם זאת, אם בעזרת עזרי תיקון (משקפיים/עדשות מגע) ניתן להתאים את כושר הראייה שלך לנדרש בתקנות התעבורה, בנושא חדות ראייה ושדה ראייה, ייתכן ותוכל לקבל רישיון נהיגה ותימצא מתאים מבחינה רפואית להחזיק ברישיון נהיגה, בכפוף לשימוש במשקפיים או עדשות מגע בזמן הנהיגה. דברים אלו תקפים גם לגבי נהג רכב מקצועי.


שאלה: עברתי ניתוח להשתלת עדשה. האם רישיון הנהיגה שלי על רכב פרטי עתיד להיפגע?

תשובה: הדבר תלוי במצב הראייה של דה-פקטו. כלומר, אם חדות הראייה שלך היא פחות מ- 6/12 בשתי העיניים, סביר להניח שיקבע לגביך שאינך עומד בדרישות הרפואיות לרישיון נהיגה. אך אם חדות הראייה שלך היא 6/12 רק בעין אחת, סביר להניח שהנך עומד בדרישות הרפואיות לרישיון נהיגה. כמו כן, אם חדות הראייה שלך מתוקנת ל-6/12 באמצעות משקפיים או עדשות מגע, סביר להניח שיקבע לגביך שאתה מתאים לקבל רישיון נהיגה בכפוף לשימוש במשקפיים או עדשות מגע בזמן הנהיגה. דברים אלו תקפים גם לגבי נהג רכב מקצועי.


שאלה: אני סובל מכפל ראייה. האם המכון הרפואי יפסול את רישיון הנהיגה שלי?

תשובה: כפל ראייה היא בעיה חמורה, אשר שוללת את כושר הנהיגה של הנהג. נקבע, כי אדם הסובל מכפל ראייה לא כשיר לנהוג על הכביש, היות והוא מהווה סכנה ממשית לציבור הנהגים ומשתמשי הדרך. לפיכך, אם הנך סובל מכפל ראייה, סביר להניח שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים יקבע לגביך שאינך עומד בדרישות הרפואיות להחזיק ברישיון נהיגה, ואינך מתאים לקבל או להחזיק ברישיון נהיגה. עם זאת, אם כפל הראיה היא רק בעין אחת, ישנה אפשרות לשקול המלצה רפואית של כיסוי עין אחת בזמן נהיגה (לפי הגבלה 245) ובכך להציל את רישיון הנהיגה. לגבי רכב מקצועי – כפל ראייה יגרור המלצה של פסילת רישיון נהיגה.


שאלה: אני סובל מעיוורון לילה. האם הדבר עשוי לפגוע ברישיון הנהיגה שלי?

תשובה: במצב של עיוורון לילה, החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים היא בדרך כלל לפסול את רישיון הנהיגה. אך עם זאת, קיימת אפשרות לשקול המלצה רפואית, אשר במסגרתה תוגבל הנהיגה לשעות היום בלבד (לפי הגבלה 235), ולא יתאפשר לנהג לנהוג בשעות הלילה. הנחיה זו תקפה גם לגבי נהג רכב ציבורי.


שאלה: אני סובל מעין עצלה, וזומנתי לבדיקה רפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. אני מפחד שרישיון הנהיגה שלי יפסל. מה צפוי לקבוע לגביי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

תשובה: לרוב, עין עצלה לא פוגעת משמעותית בראייה. אך עם זאת, קיימים מקרים שבהם אין ראיה סטריאוטקטית מרחבית דו עינית, ואף רוחב שדה הראייה נפגע משמעותית. במצב של עין עצלה יש לבדוק קודם כל את רוחב שדה הראייה. אם הנהג עומד בדרישות הבסיסיות של רוחב שדה ראיה בעין אחת לפחות, עשוי המכון הרפואי לקבוע שהוא עומד בדרישות הרפואיות לרישיון נהיגה, ורישיון הנהיגה שלו לא יפסל. לגבי רכב מקצועי – אם אין ראיה סטריאוטקטית מרחבית דו עינית, עשוי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבוע אי כשירות לנהיגה, ורישיון הנהיגה של הנהג יפסל לגבי רכב מקצועי.


[brb_collection id="1513"]