הצלחה בייצוג מול המרב"ד – השבת רישיון נהיגה
הצלחות המשרד

הצלחה בייצוג מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

לקוח המשרד הורשע פעמיים בנהיגה בשכרות, וכן הורשע בעבירה של נהיגה בזמן פסילה. כל העבירות הללו בוצעו על-ידיו בזמן קצר מאוד של כשנה.

בגין עבירות אלו נגזר דינו של לקוח המשרד לפסילת רישיון נהיגה לתקופה של 5 שנים.

לאחר שריצה את עונשו, זומן לקוח המשרד לבדיקה רפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

בשלב הזה הוא פנה למשרדנו, על מנת שנייצגו מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לשם השבת רישיון הנהיגה שלו. 

לאחר טיפול משרדנו, שכלל שיחות טלפוניות רבות עם גורמים במשרד הבריאות, הפניות הלקוח לבדיקות רפואיות, שליחת מכתבים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, וכן הכנה קפדנית לבדיקה רפואית מטעם רופאי המכון הרפואי, משרדנו הצליח לגרום לכך שהמכון הרפואי יקבע שהוא כשיר לנהיגה, ובהתאם להשיב את רישיון הנהיגה שלו.

להלן מוצגת החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אשר במסגרתה התבשר הלקוח על כשירותו לקבל את רישיון הנהיגה שלו.

שמחנו מאוד לייצגך, ונשמח גם בעתיד בכל שאלה ועניין.

 

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בוואטסאפ