חזקת הבעלות ברכב

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

סעיף 27ב לפקודת התעבורה מטיל חזקה (הניתנת לסתירה) שבמקרה של ביצוע עבירת תעבורה,
הבעלים הרשומים של הרכב הוא שביצע את העבירה. כלומר, כל עוד בעל הרכב לא הוכיח אחרת, כל עבירת תעבורה שבוצעה עם רכב מסוים, חזקה שבעל אותו רכב הוא שביצע את העבירה.
מצב זה מחמיר, כאשר קיים חשד סביר שבעל הרכב יודע מי הנהג שביצע את העבירה, אך נמנע למסור את פרטיו. במקרה שכזה נוטים בתי המשפט להקשות ולהחמיר עם אותו בעל רכב.

סעיף 1 לפקודת התעבורה קובע, בין היתר, כי הבעלים של הרכב הוא: "הבעל הרשום ברשיון הרכב".

סעיף 27 לפקודת התעבורה קובע את חזקת הבעלות:

"(א) נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי הענין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן – המחזיק), או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
(ב) הוכיח בעל הרכב למי מסר את החזקה ברכב, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על המחזיק.
(ג) הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו אדם."

small-contact-img
לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

  s2-arrow

  נטל ההוכחה מי נהג ברכב:

  בוצעה עבירת תעבורה והוגש כתב אישום נגד בעל הרכב. בעל הרכב מעוניין להוכיח כי לא הוא נהג ברכב אלא נהג אחר. ראשית כל, נטל ההוכחה להוכיח זאת מוטל על בעל הרכב ועליו בלבד. שנית, נטל ההוכחה שמוטל על בעל הרכב הינו נטל הוכחה של משפט אזרחי, קרי די שבעל הרכב יטיל ספק בטענות המאשימה. בעל הרכב צריך להצביע למי מסר את החזקה ברכב, ויכול גם שיוכיח שמסר את החזקה ליותר מבן אדם אחד. אך החשוב מכל הוא להצביע על בני אדם שזהותם אינה כללית אלא ספציפית – זהות ברורה וידועה שניתן לאתרם.

  יודגש, כי אי עמידה בנטל ההוכחה שנהג אחר נהג ברכב תביא בהכרח להרשעת הבעלים הרשום של הרכב, וזאת גם אם מכוח הנסיבות ברור לכל כי לא הוא נהג ברכב.

  אכן, מדובר על מצב משפטי לא פשוט, בו ייתכן מצב שאדם יורשע על לא עוול בכפו. עם זאת, המחוקק העדיף מצב זה מאשר מצב בו תבוצענה עבירות תעבורה מבלי שיתנו על כך את הדין.

  הרכב רשום על שמי אך לא בחזקתי – האם עדיין חלה חזקת הבעלות?

  התשובה לשאלה זו היא חיובית. לו הייתה יכולה להישמע טענה שהרכב רק רשום על שם פלוני אך פלוני לא עושה בו שימוש, הדבר היה מייתר לחלוטין את חזקת הבעלות שנקבעה בסעיף 27ב לפקודה, ומצב זה היה מותיר פתח למניפולציות בידי בעלי רכבים. מצב זה היה מאפשר לבעלי רכבים לטעון שהם אינם מחזיקים ברכב בפועל ואינם עושים בו שימוש, ושרישום הבעלות על שמם נעשה מטעמים אחרים ו/או בטעות.

  אם רכבך מעורב בביצוע עבירת תעבורה, אך אינך הנהג – אתה נדרש להוכיח את חפותך.

  משרדנו ייצג ומייצג לקוחות רבים שנתפסו והואשמו בנושא זה. פנה/י עוד היום למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ללא כל התחייבות.

  סער I עורך דין תעבורה

  [brb_collection id="1513"]