זכותו של נאשם להיוועץ עם עורך דין

חישוב תקופת הפסילה

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

פעמים רבות נשאלת השאלה "ממתי מתחילה הפסילה להיספר?" האם תקופת הפסילה המנהלית נחשבת כחלק מהפסילה? האם הפסילה מתחילה להיספר ממועד הגשת כתב האישום? ממועד גזר הדין?

קיים חוסר בהירות בנושא, ובמאמר זה ננסה לעשות סדר ולספק תשובות.

סעיף החוק הרלוונטי בנושא פסילות ואופן חישובן הוא סעיף 42 לפקודת התעבורה, אשר קובע ברחל בתך הקטנה כך:

"פסילה וחישוב תקופתה (תיקון מס' 24) תשנ"א-1990
42. (א) פסילה שהטיל בית משפט מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לפי פקודה זו תחל ביום מתן גזר הדין אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת."

משמע, ניתן לומר באופן כללי כי תקופת הפסילה מתחילה להימנות החל מיום מתן גזר הדין.

האם כל פסילה מתחילה במועד גזר הדין? ממש לא, ישנם מספר מצבים בהם הפסילה תתחיל להימנות במועד אחר מאוחר יותר. להלן מספר דוגמאות:

סיטואציה 1:

ראובן נשפט על עבירות תעבורה שביצע ובגין עבירות אלו הוטלה עליו פסילה מלהחזיק רישיון למשך שנה. לאחר חצי שנה שהוא מרצה את השלילה, נשפט ראובן שוב על עבירות תעבורה נוספות שביצע, ובמסגרת המשפט השני הוטלה עליו פסילה נוספת של שנה. ממתי תחל להימנות הפסילה השנייה שקיבל ראובן?
סעיף 42(ב) לפקודת התעבורה קובע:

"(ב) הוטלה פסילה על מי שנדון לפסילה במשפט קודם אשר תקופתה טרם נסתיימה, תהיה הפסילה שהוטלה כאמור מצטברת לקודמתה ותקופתה תחל בתום הפסילה הקודמת."

כלומר, סעיף זה מלמד שמי שהוטלה עליו פסילה במשפט הקודם (המשפט הראשון) ותקופת הפסילה של משפט זה טרם הסתיימה, ובזמן שהוא בפסילה הוא נשפט שוב ומוטלת עליו פסילה נוספת, הפסילה הנוספת תתחיל להיספר רק מהיום שבו תסתיים הפסילה הראשונה.

עם כך, הפסילה השנייה של ראובן תיכנס לתוקפה רק לאחר סיום הפסילה הראשונה, ומכאן כי לראובן תהיה תקופת פסילה מצטברת של שנתיים (שנה במשפט הראשון ושנה של המשפט השני).

סיטואציה 2:

ראובן נשפט על עבירות תעבורה שביצע ונגזר עליו שנה פסילת רישיון. רק לאחר חודשיים מגזר הדין ראובן הפקיד את רישיון הנהיגה שלו. מתי התחילה להיספר פסילת הרישיון?

כאמור לעיל, סעיף 42 (א) לפקודת התעבורה קובע כי תקופת הפסילה תחל ביום מתן גזר הדין אם אין הוראה אחרת. עם זאת, סעיף 42 (ג) (1) מסייג הוראה זו וקובע כך:

"(ג) בחישוב תקופת הפסילה לא יבואו במנין –
(1) התקופה שחלפה עד מסירת הרשיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה;"

כלומר, התקופה שבין גזר הדין לבין מסירת הרישיון לא תיספר במניין תקופת פסילת הרישיון שהוטלה על ראובן, ורק מהיום שבו ראובן הפקיד את רישיונו אצל הרשות תחל להיספר תקופת שלילתו. במקרה הנ"ל תקופת שלילתו של ראובן התארכה בחודשיים היות והוא לא הפקיד את רישיונו מיד לאחר גזר הדין.

סעיף 556 לתקנות התעבורה-תשכ"א-1961 קובע בעניין הפקדת רישיון כך:

"פסילה על ידי בית המשפט תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' תשמ"ז-1987
556. (א) נפסל בעל רשיון נהיגה על ידי בית משפט מהחזיק ברשיונו, ימציא בעל הרשיון את רשיון הנהיגה שלו לאותו בית המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה;"

סיטואציה 3:

ראובן נשפט על עבירות תעבורה שביצע ונגזר עליו שנתיים מאסר בפועל ושנתיים פסילת רישיון נהיגה. ממתי תתחיל להיספר תקופת שלילת הרישיון? מיד לאחר גזר הדין או לאחר שחרורו ממאסר?

סעיף 42 (ג) (2) מסדיר את הסיטואציה הזו, בקובע:

"(ג) בחישוב תקופת הפסילה לא יבואו במנין –
(1) …
(2) תקופה שבה נשא בעל הרשיון עונש מאסר על העבירה שבגללה נפסל כאמור."

כלומר, תקופת פסילת הרישיון תתחיל להיספר רק לאחר שראובן ישתחרר ממאסר.

לסיכום:

סעיף 42 לפקודת התעבורה עונה, לרוב, על השאלה "מתי מתחילה להיספר פסילת הרישיון?" וראינו, כי בדרך כלל, תקופת הפסילה מתחילה להיספר מיד לאחר גזר הדין (בכפוף להפקדת רישיון אצל הרשות).
במאמר זה הוצגו מספר סייגים לכלל זה, וביניהם: פסילת רישיון קודמת שטרם הסתיימה, אי הפקדת רישיון אצל הרשות לאחר גזר דין הפוסל את רישיונו של המורשע, וכן תחילת תקופת הפסילה לאחר תקופת המאסר שהוטלה בשל אותה עבירה.

החשיבות של הידיעה מתי מתחילה תקופת פסילת הרישיון היא עצומה, היות וחוסר ידע בנושא עלול להאריך משמעותית את תקופת הפסילה שלא לצורך.

אם רישיונכם נפסל או שהוגש נגדכם כתב אישום וקיים סיכוי שרישיונכם ייפסל, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו ונשמח לסייע לכם בכל הקשור לכך.

משרדנו ייצג ומייצג לקוחות רבים שנתפסו והואשמו בתחום זה. אם נתפסת, פנה/י עוד היום למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ללא כל התחייבות.

סער I משרד עורכי דין לתעבורה

 

[brb_collection id="1513"]