חלונות כהים ברכב – מותר או אסור?

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

ישנה חוסר וודאות הרווחת בקרב האוכלוסייה, האם מותר או אסור להכהות חלונות ברכבים. מאמר קצר זה עשוי לעשות לכם סדר בנושא.

הכהיית חלונות הוא תהליך שבסופו שמשות הרכב הופכות לכהות יותר. להכהיית חלונות רכב יתרונות רבים, וביניהם: מראה אלגנטי ויוקרתי לרכב, וויסות הטמפרטורה בתוך הרכב, שמירת פרטיותם של הנוסעים ברכב, סינון קרני שמש ועוד.

ישנן מספר שיטות שבאמצעותן ניתן להכהות חלונות רכב:

 1. ציפוי.
 2. השחמת לייזר.
 3. ציפוי בטבילה
 4. השחמה בתנור.

השיטה הזולה והפופולרית ביותר היא שיטת הדבקת פילם על חלונות הרכב, כאשר ניתן לבחור את רמת הכהות.

אז מתי הכהיית חלונות היא חוקית ומתי לא?

תקנה 356 לתקנות התעבורה, שכותרתה "שמשות", עוסקת בשאלה מתי הכהיית חלונות היא חוקית ומתי היא בניגוד לחוק, וזו לשונה:

"356. (א) ברכב מנועי יותקנו שמשות כמפורט בחלק ג' בתוספת השנייה, שיהיו במצב תקין ושיאפשרו ראייה ברורה דרכן.

(ב) כל שמשה המותקנת ברכב תהיה עשויה זכוכית בטחון או חומר אחר שאישר מנהל האגף לרכב.

(ג) באוטובוס ששנת ייצורו 1981 או לאחריה ובכל רכב אחר ששנת יצורו 1985 או לאחריה תהיה השמשה המותקנת בחזית הרכב עשויה זכוכית בטחון רבודה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה.

(ד) לא יירשם רכב ולא יחודש רישיונו של רכב שהשמשה הקדמית והאחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים המותקנות בו, כולן או מקצתן, צופו בחומר ציפוי, בין בהתזה, בין בהדבקה ובין בכל דרך אחרת.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), קצין בדרגת תת-אלוף שהסמיך לכך הרמטכ"ל או סגנו (להלן בתקנת משנה זו – קצין מוסמך), רשאי לאשר, באופן פרטני, הכהייתן של שמשות רכב שהוא בשימוש צבא ההגנה לישראל, לאחר ששוכנע שהדבר הכרחי למימוש צורך ביטחוני, חיוני או מבצעי המצדיק זאת, ולאחר שבחן חלופות אחרות למימוש הצורך האמור בדרכים אחרות; קצין מוסמך ייתן אישור כאמור לפי תבחינים שממין העניין אשר ייקבעו בפקודות הצבא, בין השאר, לגבי סוג הכהיית השמשות, אופן השימוש בכלי הרכב וההכשרה הנדרשת לנהיגה בו."

משמעותה של תקנה 356 הנ"ל, היא שלמעשה לא ניתן להכהות או לצפות את השמשה הקדמית, האחורית והחלונות של הנהג והנוסע שלידו (חלון ימני ושמאלי מקדימה), ומותר להכהות אך ורק את החלונות שליד הנוסעים מאחורה (חלון ימני ושמאלי מאחורה).

חשוב לדעת:

 • רכב עם חלונות כהים, בניגוד לאמור בתקנה 356 הנ"ל, הוא רכב שלא יעבור את מבחן הרישוי השנתי (טסט).
 • שוטר יכול לעצור רכב עם חלונות כהים בניגוד לתקנה 356 הנ"ל, ולהזמין בוחן תנועה לשטח על מנת שיבדוק האם חלונות הרכב הם לפי התקן הישראלי הקיים.
 • בוחן משטרתי יכול לאסור את השימוש ברכב על לתיקון החלונות והבאתם למצב שהם עומדים בתקן הישראלי.
 • נהיגה ברכב שהחלונות בו כהים, בניגוד לתקנה 356 הנ"ל, היא "נהיגה ברכב לא תקין" וניתן לאסור בו את השימוש, וכן הנהג מסתכן שיוטל עליו קנס בסך 1,000 ₪ (סמל סעיף 6055).
 • כל טכניקה של הכהיית חלונות, שאסור להכהותם, היא בניגוד לתקנה 356 הנ"ל, ואין אבחנה בין ציפוי, פילם או לייזר.
 • רכב שהגיע עם חלון כהה מקורי מהיצרן עובר בדיקה ומקבל תקן בעת כניסתו לישראל, ולכן אם קיבל את אישור משרד התחבורה – אין בעיה עם חלונות כאלה, והוא עומד בתקן הישראלי, גם אם החלונות שלו כהים מהתקן הקיים לגבי שאר הרכבים.
 • נוסף על השחמה או ציפוי מכהה, אסור להדביק על חלונות הרכב כל מדבקה אחרת, שכן לשון תקנה 356 היא "כל ציפוי" לרבות מדבקה.

סער I משרד עורכי דין לתעבורה

[brb_collection id="1513"]