נהיגה בקלות ראש

מחיקת כתב אישום בשל אי המצאת חומר חקירה

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 מעגן את זכותו של נאשם לעיין בחומר החקירה, וזו לשון הסעיף:

"הוגש כתב אישום בפשע או בעוון, רשאים הנאשם וסניגורו, וכן אדם שהסניגור הסמיכו לכך, או, בהסכמת התובע, אדם שהנאשם הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום שבידי התובע ולהעתיקו;

בהליך תת"ע 6136-06-18 הוגש כנגד הנאשם כתב אישום בגין נהיגה במהירות מופרזת. לטענת התביעה, בתאריך 26/1/18 נהג הנאשם במהירות של 151 קמ"ש במקום בו המהירות המירבית המותרת היא 90 קמ"ש, ועבירה זו צולמה על-ידי מצלמת מהירות (מצלמה א/3).

מיד לאחר הגשת כתב האישום, פנה ב"כ הנאשם למשטרת ישראל, וביקש לקבל את מלוא חומר החקירה המצוי בתיקו של הנאשם. פניותיו של ב"כ הנאשם לא נענו על-ידי התביעה, והחומר לא הועבר לידו.

בתאריך 7/10/18 התקיים דיון בבית משפט השלום לתעבורה פתח תקווה, ובמסגרתו הודיעה התביעה כי החומר הראיות טרם נמסר לידה, ושברגע שהחומר יגיע לידה – יועבר הוא לידי ב"כ הנאשם.

בתאריך 8/11/18 התקיים דיון נוסף בפני כב' השו' אורן בועז, ובמסגרתו הודיעה התביעה בשנית, כי חומר הראיות טרם הגיעה לידה, בית המשפט התבקש לדחות את הדיון בחודשיים ימים, עד שחומר הראיות יגיע לידי התביעה.

ב"כ הסניגור התנגד לבקשה ועמד על זכותו לעיין בחומר החקירה לאלתר.

בית המשפט לתעבורה הכריע:

"צדק רב בטענת הסניגור, משהוגש כתב אישום רשאי הנאשם וסניגורו לעיין בחומר הראיות ולהעתיקו על מנת שיוכל לנהל את הגנתו.

העבירה שיוחסה לנאשמת היא מחודש ינואר 2018. חלפו כ 9 חודשים ועדיין לדברי המאשימה, אין ביכולתה להציג בפני הסניגור חומר שיבסס את האישום אותו מיחסת לנאשמת.

במצב דברים שכזה, נגרם עינוי דין לנאשם וזכותו על פי סעיף 74 לעיין בחומר החקירה שעל בסיסו הוגש כתב אישום נמנעת ממנו.

משכך, אין לי אלא להורות על מחיקת כתב האישום בטרם הקראה."

אם הוגש נגדכם כתב אישום – דעו כי קיימת לכם זכות בסיסית לעיין בחומר החקירה (חומר הראיות). אם זכותכם זו מקופחת, מכל סיבה שהיא, ניתן להורות על מחיקת כתב האישום שהוגש נגדכם.

משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים בכל קשת עבירות התעבורה. בכל שאלה ועניין אתם מוזמנים לפנות לצוות משרדנו, ונשמח לסייע.                                                                              

 סער – משרד עורכי דין לתעבורה

[brb_collection id="1513"]