נהיגה בקלות ראש

אלכוהול ונהיגה על אופניים חשמליים

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

בפסק הדין שצוין לעיל מדובר במקרה בו אדם רכב על אופניים חשמליים בהיותו שיכור (נמצאה כמות אלכוהול פי 4 מהכמות המותרת), כאשר הוא רוכב בנתיבי איילון (כביש מהיר שהכניסה לאופניים אסורה), וכיוון רכיבתו היא נגד כיוון התנועה.

נוסף על כל אלו, הנאשם היה מעורב בתאונת דרכים קשה, אשר כתוצאה ממנה נחבל חבלות של ממש.

סעיפי האישום נגד הנאשם היו כדלקמן:

 1. נהיגה בשכרות –סעיפים 62(3), 39(א), 38(1) לפקודת התעבורה, התשכ"א – 1961, ותקנה 26(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1961.
 2. נהיגה בקלות ראש – סעיף 62(2) לפקודת התעבורה (נוסח חדש) התשכ"א – 1961.
 3. אי ציות לתמרור – תמרור 216 – כניסה לדרך מהירה לרכב שאינו מורשה, תקנה 22 לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961.

הסוגיות המרכזיות שעלו בפסק הדין:

האם אופניים הם בגדר רכב?

בית המשפט השיב לשאלה זו בחיוב. תשובתו התבססה על סעיף 1 לפקודת התעבורה, שם מוגדר המונח "רכב" כך:

"רכב" – רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו כולן או מקצתן"

small-contact-img
לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

  s2-arrow

  האם ניתן לייחס לרוכב אופניים נהיגה בשכרות?

  בית המשפט השיב גם לשאלה זו בחיוב. תשובתו התבססה על סעיף 62(3) לפקודת התעבורה, שם נקבע כך:

  "הוא שיכור בהיותו נוהג רכב, או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי; לענין זה, "שיכור" ו"ממונה על הרכב" – כהגדרתם בסעיף 64ב".

  לפיכך, נקבע על ידי בית המשפט באופן חד משמעי, כי האיסור על נהיגה בשכרות חל גם על רוכבי אופניים חשמליים. האופניים החשמליים עלולים להוות כלי מסוכן לרוכב עליהם, וכן למשתמשי דרך אחרים בנמצאים לידם. מכאן, כי גם רוכבי אופניים חשמליים כפופים לפקודת התעבורה ומחויבים לציית לה על כל תקנותיה.

  לאור כל האמור נקבע, כי אדם שנוהג באופניים חשמליים בהיותו שיכור, בדרך אסורה (כביש מהיר), בניגוד לכיוון התנועה, עליו לדעת כי במידה וייתפס, יוגש נגדו כתב אישום והעונשים שיוטלו עליו יהיו חמורים ובהתאם לדין, ורואים אותו כמי שנהג ברכב לכל דבר ועניין.

  בפסק דין הנ"ל הנאשם הורשע בעבירות שיוחסו לו, והוטלו עליו העונשים הבאים:

  • פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 8 חודשים בפועל.
  • מאסר על תנאי.
  • קנס בסך 2,000 ₪.

  בעניין זה יש לציין, כי העובדה שהנאשם נפצע קשה בתאונה היוותה נסיבה מקלה להפחתה בעונש שהוטל עליו, ולכן, על אף שהורשע בעבירה של נהיגה בשכרות, בכל זאת קיבל רק 8 חודשי פסילה בפועל, בעוד שבעבירת נהיגה בשכרות קיימת פסילת מינימום של שנתיים שלילה בפועל.

  לאור כל האמור לעיל, בעת רכיבה על אופניים חשמליים יש לקחת בחשבון, כי כל פעולה שאסור לבצעה ברכב, כך גם אסור לבצעה בעת רכיבה על אופניים חשמליים.

   

  [brb_collection id="1513"]