ביטול פסילה מנהלית

נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

לעיתים רבות נהגים שוכחים או מזניחים את נושא חידוש רישיון הרכב שבבעלותם, וקיימים מצבים בהם אי חידוש הרישיון עלול להוביל לעונשים לא נעימים.

מקור החובה: פקודת התעבורה

סעיף 2: "לא ינהג אדם רכב ולא ירשה לאחר לנהוג רכב שברשותו, אלא אם נרשם הרכב
בהתאם להוראות פקודה זו ויש עליו רשיון רכב תקף שניתן לפי הפקודה; ובלבד
שלא יהיה בעל רכב אחראי לפי סעיף זה על נהיגת רכבו על ידי אדם אחר, אם
הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב."

חובות בעל רכב בהתאם לסעיף 2 לפקודת התעבורה

סעיף 2 לפקודה מטיל על בעל רכב 2 חובות בנוגע לרכב שבבעלותו:

 1. הרכב נרשם בהתאם להוראות פקודת התעבורה.
 2. לרכב יש רישיון רכב בתוקף שניתן לפי פקודת התעבורה.

יש לזכור שחובות אלו חלות על בעל הרכב.

לכן, גם אם בעל הרכב מאפשר לנהג אחר לנהוג ברכבו, החובה לדאוג לרישיון רכב נשארת אצל בעל הרכב. עם זאת, עבירת נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף היא עבירה מסוג אחריות קפידה, ולכן, חלה חובה על כל מי שנוהג ברכב לוודא שיש רישיון רכב בתוקף.

במידה ואדם נוהג ברכב ללא רישיון רכב, העונש יוטל עליו על שלא ווידא שיש רישיון רכב (כפי שצוין בסעיף 2 לפקודת התעבורה "לא ינהג אדם רכב", קרי לא ינהג ללא רישיון רכב).

במצב שנהג אחר נסע ברכב ונתפס בלי רישיון רכב בתוקף, בעל הרכב לא יהיה אחראי אם יוכיח שנקט את כל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

small-contact-img
לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

  s2-arrow

  מה העונש על נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף?

  עד 6 חודשים מיום פקיעת רישיון רכב – דו"ח בסך 250 ₪ (ברירת קנס).

  מעל 6 חודשים מיום פקיעת רישיון רכב – הזמנה לדין בבית משפט לתעבורה. הענישה בבית המשפט נעה מקנס כספי ועד למאסר בפועל. הענישה תהיה בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה, כאשר הפרמטרים שנלקחים בחשבון הם בין היתר: ותק הנהיגה של הנאשם, העבר התעבורתי של הנאשם, שנת הייצור של כלי הרכב, משך הזמן שרישיון הרכב לא חודש או הונפק ועוד כיוצ"ב.

  החובה להחזיק רישיון רכב ברכב

  תקנה 9 לתקנות התעבורה מטילה חובה על כל נהג להחזיק ברכבו את התעודות הקשורות לרכבו, לרבות רישיון רכב.

  "9. (א) לא ינהג אדם רכב אלא אם נמצאים אתו רשיון הרכב, רשיון הנהיגה, תעודת הביטוח או כל תעודה או רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב האמור.
  (ב) הנוהג ברכב או אדם שיש לו שליטה על הרכב ונמצא בקרבתו יציג כל רשיון או תעודה אחרת, כאמור בתקנת משנה (א), לכל אדם שהורשה לכך על ידי הרשות או לכל שוטר או לבוחן הנושא עמו תעודת בוחן, לפי דרישתם. לא היה בידי נוהג הרכב להציג אותה שעה אחת התעודות האמורות, יציג אותה בעצמו, תוך חמישה ימים, במקום שנקבע על ידם.
  (ג) אדם יחזיק את התעודות כאמור בתקנה זו בכל עת במצב נקי וניתן לקריאה."

  מה קורה אם לא היה לי רישיון רכב באוטו כדי להציג לשוטר?

  במצב שנהג נעצר, ולא היה לו רישיון רכב להציג לשוטר שעצר אותו, רצוי להציג את הרישיון רכב בתוקף תוך 5 ימים, וזאת במקום מוגדר שהשוטר יורה לו (תחנת משטרה, בימ"ש וכו'). במקרה שכזה ניתן לבקש להמיר את העבירה (רישיון רכב לא בתוקף) לעבירה קלה יותר של אי הצגת תעודות, ולקבל עונש מקל משמעותית.

  לסיכום:
  אם קיבלת דו"ח שרישיון הרכב שבבעלותך אינו בתוקף, אך טרם חלפו 6 חודשים מיום פקיעת התוקף, עליך לשלם את הדו"ח בסך 250 ש"ח ולחדש מיד את רישיון הרכב. אם היה ברשותך רישיון רכב בתוקף אך בעת הבדיקה של השוטר הוא לא היה ברכבך כדי להציגו, דאג להציגו תוך 5 ימים במקום שיורה לך השוטר. אם נתפסת נוהג ללא רישיון רכב בתוקף, וחלפו למעלה מ-6 חודשים מיום פקיעת התוקף, פנה מיד לעורך דין המתמחה בתחום ושכור שירותיו לייצגך בפני שופט.

  משרדנו ייצג ומייצג לקוחות רבים שנתפסו והואשמו בנהיגה ללא רישיון רכב בתוקף. אם נתפסת, פנה/י עוד היום למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ללא כל התחייבות.

  סער I משרד עורכי דין לתעבורה

  [brb_collection id="1513"]