נקודות תעבורה – עדכונים שחשוב להכיר

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

בהתאם לגישת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, באמצעות שיטת הניקוד ניתן להשיג מספר מטרות, והן כדלקמן:

-להגן ולשמור על בטיחותם של המשתמשים בדרך, לרבות שמירה על הנהגים עצמם.

-להרתיע נהגים מלעבור עבירות תעבורה.

-אמצעי לזהות ולדעת אודות נהגים שמורשעים תכופות בעבירות תעבורה.

-להוות כלי שיסייע לנהגים עצמם לתקן את נהיגתם, ולהבטיח את כשירותם להמשיך לנהוג מבלי לסכן את משתמשי הדרך.

-שיטת הניקוד נועדה בעיקר לטפל בנהגים שעוברים עבירות לעיתים תכופות, וכך למעשה נהג אשר מורשע בעבירות רבות בזמן יחסית קצר, יהיה חייב לבצע אמצעי תיקון, בעוד נהג שמבצע עבירות אחדות במרווחים ארוכים – לא יושפע מכך

מהן דרגות החומרה של העבירות, ומה מספר הנקודות לצדן?

יש חמש דרגות חומרה לעבירות השונות, ומספר הנקודות עולה בהתאם ככל שחומרת העבירה עולה. מספרי הנקודות מהעבירה הקלה ביותר ועד החמורה ביותר הוא כך, לפי סדר מהקל לחמור: 2 4 ,6 ,8 ו-10.

איך השיטה עובדת?

שיטת הנקודות מוסדרת בפקודת התעבורה והתקנות שהוצאו מכוחה. על-פי התקנות, רישום וניהול הנקודות, וכן הטלת אמצעי התיקון בגין צבירת הנקודות, נעשים על-ידי אגף הרישוי במשרד התחבורה, באמצעות מידע ממוחשב של הרשעות בעבירות תעבורה, או בשמו הנוסף "מרשם העבירות". מרשם זה מקבל עדכונים שוטפים מהמשטרה, לגבי כל עבירה שנעברה ושלצדה נקודות תעבורה, וכן מתקבלים עדכונים מבתי המשפט השונים, כאשר נהג מבקש להישפט ולבסוף מורשע.

small-contact-img
לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

  s2-arrow

  העקרונות הבסיסיים של שיטת הנקודות:

  -מי שצבר עד 20 נקודות, נקודות התעבורה יהיו תקפות לגביו מיום ביצוע העבירה ולמשך שנתיים.

  -מי שצבר 22 נקודות ומעלה תוך פחות משנתיים, נקודות התעבורה יהיו תקפות לגביו מיום ביצוע העבירה ולמשך 4 שנים.

  -מי שצבר 36 נקודות תקפות או יותר – רישיונו ייפסל לתקופה של 3 חודשים. מי שצבר בתקופה של 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה, עוד 36 נקודות, נוסף על ה-36 נקודות שהיו לו ושבגינן נפסל רישיונו ל-3 חודשים, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים, ויחודש אך ורק לאחר ביצוע בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולאחר שביצע שוב מבחן עיוני ומעשי.

  -מי שצבר 72 נקודות תקפות או יותר – ייפסל רישיונו ל-9 חודשים, ויחודש אך ורק לאחר ביצוע בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולאחר שביצע שוב מבחן עיוני ומעשי.

  חשוב לדעת, כי בכל מקרה נקודות התעבורה יישארו תקפות כל עוד הנהג שצבר את הנקודות לא ביצע את אמצעי התיקון שהוטלו עליו.

  אמצעי התיקון הם מצטברים ואינם גורעים מסמכותה של רשות הרישוי.

  -נהג שהוטל עליו לבצע קורס בנהיגה נכונה – חייב לבצע את הקורס תוך 6 חודשים. לא יעשה כן בפרק הזמן הנ"ל, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיון הנהיגה שלו.

  • אם נעברה עבירה שלצדה נקודות, והמידע לגביה הועבר לאחר 12 חודשים ממועד ההרשעה, לא יירשמו הנקודות לנהג.

  אמצעי התיקון הקיימים:

   1. קורס נהיגה נכונה ומבחן עיוני בסוף הקורס.
   1. מבחן עיוני בנהיגה ("תיאוריה").
   1. מבחן מעשי בנהיגה ("טסט").
   1. פסילת רישיון נהיגה לתקופה מוגדרת או עד שימלא את התנאים שקבעה רשות הרישוי.
  1. בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד).

  מספר נקודות ואמצעי התיקון בכל שלב:

   1. 12-22 – קורס בסיסי בנהיגה נכונה, בהיקף של 12 שעות לימוד, ומבחן בסוף הקורס.
   1. 24-34 – קורס מתקדם בנהיגה נכונה (קורס ייעודי), בהיקף של 12 שעות לימוד, ומבחן בסוף הקורס.
   1. 36 נקודות ומעלה – פסילה רישיון נהיגה ל-3 חודשים + מבחן עיוני (תיאוריה).
   1. 36 נקודות נוספות בתוך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה – פסילת רישיון נהיגה ל-9 חודשים + בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד) + מבחן עיוני (תיאוריה) + מבחן מעשי (טסט).
  1. 72 נקודות ומעלה – פסילת רישיון נהיגה ל-9 חודשים + בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד) + מבחן עיוני (תיאוריה) + מבחן מעשי (טסט).

  נהג שצבר 12 נקודות ומעלה, יקבל הודעה בכתב מרשות הרישוי, ועל גביה תפורטנה העבירות שבגינן הוא חייב לבצע את אמצעי התיקון.

  שאלות נפוצות בנושא נקודות תעבורה

  1.האם אפשר לטעון כנגד הנקודות או כנגד חיוב בביצוע אמצעי תיקון?

  סעיף 551(ב) לתקנות התעבורה קובע:

  "נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום שהודע לו לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור – יידחה ביצוע אמצעי התיקון."

  כלומר, אם נהג רוצה לטעון טענות כנגד אמצעי התיקון שחויב לבצע, על הנהג לפנות בכתב, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה מרשות הרישוי. פנייה שכזו דוחה את ביצוע אמצעי התיקון, עד לאחר שטענותיו של הנהג תישמענה בפני הגורם הרלוונטי ברשות הרישוי.

  לאחר שניתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו, רשות הרישוי תיתן את החלטתה בנוגע לאמצעי התיקון שהוטלו על הנהג. אם במסגרת החלטתה של רשות הרישוי הוחלט לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג, על רשות הרישוי להודיע לנהג מתי תחל הפסילה.

  2.אם חלפו 90 יום ממועד ביצוע העבירה, והנהג לא שילם את הדו"ח ולא ביקש להישפט – מה הדין?

  סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי הקובע "חזקת הרשעה", וזו לשון הסעיף:

  "לא שילם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הודעת תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א), ולא הוגשו בקשות כאמור או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס, ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אדם שבקשתו לביטול הודעת תשלום קנס הוגשה שלא במועד אך התובע דן בה מכוח סמכותו לפי סעיף קטן (ה) וביטל את הודעת תשלום הקנס, או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את משפטו אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף 230."

  מסעיף זה עולה, כי גם נהג שלא שילם את הקנס, וחלפו המועדים להגשת בקשות לביטול או להישפט – רואים אותו כאילו הורשע בבית משפט – והעבירה והנקודות לצדה תירשמנה לחובתו.

  3.איך מבררים כמה נקודות נצברו לי?

  ישנן מספר דרכים לברר כמה נקודות תעבורה נצברו לנהג, ולהלן הדרכים:

   1. טופס פנייה מקוון בנוגע לנקודות חובה – שירות זה ניתן ללא תשלום. פונים לאגף הרישוי ומבקשים "תדפיס על מצב נקודות החובה". התדפיס יישלח תוך 10 ימי עבודה, בדואר, לכתובת הנהג אשר רשומה במשרד הפנים.
   1. רישוי קול – שירות זה ניתן ללא תשלום. ניתן להתקשר למרכז מידע ארצי בטלפון 5678*. הזיהוי יתבצע באמצעות מס' ת.ז ומס' רישיון נהיגה, ולאחר ההזדהות ישלח "תדפיס על מצב נקודות החובה" אודות הנהג הפונה. התדפיס ישלח בדואר לכתובת הרשומה במשרד הפנים.
   1. רשיומט – שירות זה כרוך בתשלום אגרה של 10 ₪. ניגשים לעמדות הרשיומט המוצבות במשרדי הרישוי, בקניונים ובסניפי סופר-פארם, מזדהים באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון, ומנפיקים "תדפיס על מצב נקודות החובה של הנהג". לרשימת עמדות הרשיומט, כתובתם ושעות פעילותם – לחץ כאן.
  1. משרד הרישוי – שירות זה ניתן ללא תשלום. ניגשים לסניף משרד הרישוי עם ת.ז, ומקבלים את כל המידע אודות מצב הנקודות החובה הצבורות לנהג.

  לרשימת משרדי הרישוי, כתובתם, ושעות פעילותם – לחץ כאן.

  סמל עבירהתיאור עבירהניקוד
  1628גרימת מוות ברשלנות10
  2000נהיגה ללא רישיון רכב6
  2002נהיגה ללא רישיון נהיגה (מעולם לא הוציא)8
  2004רישיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים8
  2009הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש8
  2011נהיגה בקלות ראש6
  2012נהיגה בהיותו שיכור10
  2023נהיגה בזמן פסילה- פסילת רישיון נהיגה10
  2024נהיגה ללא רישיון נהיגה (מעולם לא הוציא לסוג זה)8
  2030אי עצירה לאחר גרימת תאונה עם נפגע10
  2031הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה10
  2034פקיעת רישיון נהיגה8
  2036פקיעת רישיון נהיגה מעל 6 חודשים8
  2040הפקרה אחרי פגיעה10
  2041גרימת מוות ברשלנות (תוך שימוש ברכב)10
  2042אי הגשת עזרה לאחר גרימת תאונה10
  2263גרימת מוות ללא כוונה10
  2425התנהגות הגורמת נזק8
  2428סיכון חיי אדם8
  2429נהגת בחוסר זהירות6
  2432נהיגה כשברמזור אור אדום10
  2433התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום8
  2487אי ציות לשוטר במדים או שוטר שהזדהה6
  2488אי ציות לאות של שוטר במדים6
  2491נהיגה במצב העלול לסכן עוברי דרך8
  2492נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים10
  2494חוסר שליטה ברכב6
  2497נהיגת רכב במצב השולל מהנהג שליטה ברכב6
  2555עקיפה מימין4
  2556עקיפה כשהדרך לא פנויה10
  2557עקיפה בראות לקויה8
  2562עקיפת רכב עוקף6
  2832הובלת מטען שלא בבטיחות4
  2864גרירת רכב שלא בביטחה2
  2891מערכת אורות בלתי תקינה4
  3140סיכון עוברי דרך בנסיעה אחורנית4
  3477אי ציות לתמרור 302 בצומת-עצור וזכות קדימה10
  3479אי ציות לתמרור ב-37 באי מתן זכות קדימה10
  3514אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום6
  3538אי שמירה על הימין בדרך צרה6
  3827נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען8
  3851הובלת מטען חורג בתפזורת6
  4465אי ציות לתמרור 301 בצומת10
  4609אי מתן זכות קדימה בצומת תמרור 30210
  4633אי ציות לתמרור ב-3610
  5403רישיון הרכב פקע פחות מששה חודשים6
  5404רישיון רכב פקע מעל ששה חודשים6
  5424הפרעה לעוברי דרך בעת כניסה למסלול התנועה6
  5425סיכון עוברי דרך בעת כניסה למסלול התנועה6
  5426כניסה לצומת כשאין אפשרות להמשיך בנסיעה6
  5428אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בבטחה4
  5429אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון4
  5430נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי6
  5440נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך6
  5441נהיגה שלא בכביש (למעט רכב דו גלגלי)6
  5443נהיגה על מדרכה (שלא לשם חצייתה)2
  5457נהיגה שלא בימין הקיצוני של הכביש6
  5475אי ציות לתמרור 4016
  5476אי ציות לתמרור 4026
  5482אי ציות לתמרור 4206
  5483אי ציות לתמרור 4226
  5484אי ציות לתמרור 4086
  5485אי ציות לתמרור 4096
  5486אי ציות לתמרור 4056
  5487אי ציות לתמרור 4066
  5488אי ציות לתמרור 4156
  5488אי ציות לתמרור 4176
  5490אי ציות לתמרור 4166
  5496אי ציות לתמרור 2046
  5497אי ציות לתמרור 2056
  5498אי ציות לתמרור 2066
  5499אי ציות לתמרור 2076
  5500אי ציות לתמרור 2036
  5501אי ציות לתמרור 2016
  5502אי ציות לתמרור 2026
  5503אי ציות לתמרור 2086
  5504אי ציות לתמרור 3034
  5505אי ציות לתמרור 2146
  5506אי ציות לתמרור 2156
  5509אי ציות לתמרור 2166
  5526חוסר אור באופנוע עם רכב צדי4
  5531לוחית זיהוי אחורית אינה מוארת2
  5534אי הארת פנס משולש4
  5608גרירת מנועי ברכב פרטי שמשקלו פחות מ-2,200 ק"ג2
  5610גרירת מנועי במסחרית שמשקלה פחות מ-2,200 ק"ג2
  5611גרירת רכב מנועי על ידי מונית2
  5613גרירת יותר מרכב אחד2
  5618גרירה באופנוע ללא היתר2
  5624גרירת גרור/נתמך והפרת תנאי גרירה2
  5635נהיגת רכב שממנו עולים גרגרים6
  5637המטען או מכסהו מגבילים שדה הראיה4
  5638המטען או מכסהו חוסמים את תא הנהג4
  5664הובלת מכולה ברכב שלא אושר/בניגוד להיתר8
  5666הובלת מכולה ברכב עם דפנות/דלתות8
  5667הובלת מכולה ברכב עם דופן מורכב שאינו סגור8
  5668הובלת מכולה ללא נעילת התקני החיבור הסובב8
  5689רישיון נהיגה פקע פחות מ-6 חודשים8
  5691רישיון הרכב פקע פחות מששה חודשים6
  5793רכב הפולט עשן במידה העלולה להטריד עוברי דרך6
  5794פליטת עשן מרכב עומד העלולה להטריד6
  5795פליטת עשן הפוגעת בבטיחות6
  5796רכב עומד הפולט עשן במידה העלולה לפגוע בבטיחות6
  5799נזילת שמן העלולה להטריד או לפגוע בבטיחות6
  5800נזילת שמן רכב עומד-עלולה להטריד או לפגוע6
  5876אי ציות לתמרור 402 – איסור כניסת אופניים6
  5903אי ציות לתמרור 4106
  5958פנס אחורי אינו מאיר2
  6071אי ציות לתמרור 302 עצור4
  6103אי השלמת עקיפה לפני צומת6
  6104עקיפת רכב שנעצר לפני צומת8
  6105עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה8
  6106עקיפת רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל8
  6107רכב עם מטען חורג שלא האט4
  6108רכב עם מטען חורג שלא ירד לשפת הכביש4
  6109רכב עם מטען חורג שלא עצר4
  6153עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף10
  6167הובלת פחם ואפר יבש ברכב שלא מיועד לכך6
  6168הובלת פחם ואפר יבש ללא כיסוי6
  6169הובלת אפר מרחף או מלט ברכב שלא יועד לכך6
  6180המטען אינו מחוזק היטב8
  6188אי מתן זכות קדימה בצומת לרכב מימין6
  6189אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה6
  6190אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה6
  6191אי מתן זכות קדימה להולך רגל בעליה למדרכה או לשול6
  6192אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש – ביציאה מחצרים6
  6193הסעת ילד עד גיל 14 במושב הקדמי6
  6199עקיפת רכב עוקף ע"י אוטובוס, רכב מסחרי או רכב6
  6200מכסה המטען אינו מחוזק היטב8
  6201עקיפה לפני מעבר חציה6
  6212כניסה למפגש מסילת ברזל -ללא יכולת להמשך נסיעה6
  6245הפרעה לתנועה/עיכוב תנועה4
  6249ניסיון לעקיפה/סטייה אחרי תמרור מפגש מסילת ברזל4
  6250עקיפה/סטייה לעקיפה בצומת6
  6251פניית פרסה-סיכון עוברי דרך-נסיבות מחמירות8
  6253נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול10
  6254נהיגת רכב בשכרות (בדיקת דם)10
  6256פנס/י הרוחב אינו/אינם מאיר/ים4
  6258מתקן מפיץ אור ברכב ארוך או רחב4
  6264נהיגת רכב שעולה ממנו אבק/שנשפך ממנו חומר6
  6265הובלת מטען בתפזורת ללא כיסוי מתאים6
  6279נהיגה ברכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש8
  6348אי ציות לתמרור ב-68 רכב המוביל חומר6
  6368אי עצירה לפני המסילה בעת אות אזהרה8
  6369אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע8
  6370אי עצירה לפני מפגש בהתקרב רכבת8
  6371אי עצירה לפני מפגש כשלידו תמרור "עצור"8
  6374חצית מסילת ברזל (אוטובוס/רכב הסעה) דרך לא סלולה4
  6375תנועת מכונה ניידת על הכביש6
  6376נהיגת מכונה ניידת שמידותיה חורגות6
  6379אי עמעום אור דרך בנסיעה לקראת רכב4
  6380אי עמעום אור הדרך שלא בנסיעה4
  6381אי עמעום אור הדרך בנסיעה אחרי רכב4
  6404אי ציות לתמרור 4076
  6405הרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך8
  6406עקיפה בדרך לא פנויה תוך חצית קו לבן רצוף10
  6410הסעת ילד עד גיל 4 מושב אחור רכב שנת 1983 ומעלה6
  6425העדר טכוגרף תקין ברכב8
  6426נהיגה שלא באזור תפעולי4
  6440נהיגה ללא חגורת בטיחות6
  6441נוסע במושב קדמי לא חגור2
  6442הסעת נוסע מושב קדמי לא חגור2
  6443נוסע במושב האחורי לא חגור2
  6444ללא אורות 1/11-31/32
  6452נהג המסיע נוסע במושב האחורי שאינו חגור2
  6455משקל רכב עולה ב-25% מעל המותר10
  6458סיכון הולך רגל במעבר חציה-נסיבות מחמירות10
  6469העדר דיסקת טכוגרף רזרבית8
  6470העדר תעודת מכייל מוסמך תקפה8
  6471העדר מגופות תקינות ושלמות בטכוגרף8
  6473אי ציון פרטי נהג/נסיעה בטכוגרף8
  6475נהגת טרקטורון בכביש שלא במושב או בקיבוץ6
  6480אי החזקת הגה-שימוש בפלאפון4
  6482נהיגה שלא בכוון החץ6
  6483עיכוב תנועה ואי ירידה לשול מיוצב4
  6485נהיגה ללא אורות – אופנוע2
  6487כניסה לצומת לא מהנתיב הימני-רכב מעל 10,000 ק"ג4
  6488נהיגה יותר מ-12 שעות8
  6489אי עריכת הפסקת נסיעות (במשך 4 שעות)8
  6490העדר הפסקת נהיגה אחרי 8.5 שעות רצופות8
  6491נהגת יותר מ-68 שעות בתקופה של 7 ימים8
  6521העדר דיסקת טכוגרף באוטובוס קו שירות8
  6522פנסי חזית אינם מאירים2
  6523נהיגה ללא אורות דלוקים-) אופנוע, מונית2
  6524העדר דיסקת טכוגרף אוטובוס אחר משקל 8000 ק"ג+8
  6525העדר דיסקת טכוגרף -רכב מסחרי/עבודה 16,000 ק"ג+8
  6526טכוגרף-רכב חמ"ס מ-1990, מ-8000 ק"ג8
  6527אין דסקת טכוגרף-מסחרי8000 -15999קג משנת 19908
  6528נהיגה כשברמזור אור אדום10
  6529גרירת גרור מעל 750 ק"ג ברכב פרטי2
  6530גרור מעל 750 ק"ג במסחרי השוקל פחות מ-2,200 ק"ג2
  6536מהירות מ-21 עד 30 קמ"ש מעל, עירוני, 50 קמ"ש8
  6537דרך עירונית 50 קמ"ש, מ-31 קמ"ש ומעלה10
  6542מהירות מ-21 עד 30 קמ"ש מעל, דרך עירונית8
  6543דרך עירונית 426, מ-31 קמ"ש ומעלה10
  6545מהירות26-40 קמ"ש מעל, לא עירוני, 80 קמ"ש8
  6546דרך שאינה עירונית (80 קמ"ש) מ-41 יותר ומעלה10
  6548מהירות מ-26 עד 40 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית8
  6549דרך לא עירונית תמרור 426, 41 קמ"ש+ מעל המותר10
  6554מהירות 26-40קמ"ש מעל, לא עירוני עם שטח הפרדה8
  6555שטח הפרדה (90 קמ"ש) 41 קמ"ש +,למעט מעל 1200010
  6557דרך מהירה 426 , מ-26 עד 40 יותר8
  6558דרך מהירה עם תמרור 426 מ-41 קמ"ש ומעלה.10
  6560מ-12 טון בינעירוני ,מ-26-40 קמ"ש מעל המותר8
  6561מסחרי 12 טון+ לא עירונית תמרור 426 , 41 קמ"ש+10
  6563מסחרי 12 טון+, מהירה, תמרור 426, 26-40 קמ"ש8
  6564מסחרי 12 טון, מהירה, תמרור 426 ,41 קמ"ש ומעל10
  6566מסחרי 12 טון, מהירה, תמרור 426 ,21-31 קמ"ש8
  6567מסחרי 12 טון, מהירה, תמרור 426 מ-31 קמ"ש ומעלה10
  6572אופנוע 50סמ"ק, 26קמ"ש ומעלה, בינעירוני, 26-40 קמ"ש8
  6577שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות מיקרופון4
  6585אי ציות לאות ברמזור8
  6597פקיעת רישיון נהיגה עד 6 חודשים8
  6598רישיון הרכב פקע פחות מששה חודשים6
  6605מטען/מכסה מטען המסתיר מראה4
  6619אי ציות לתמרור 303 נהיגה בניגוד לכיוון4
  6620אורות חורף 1/11-31/3 דרך עירונית2
  6621אורות חורף 1/11-31/3 דרך שאינה עירונית2
  6626אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור)4
  6627אי ציות לתמרור 302 בצומת -אי מתן זכות קדימה10
  6628אי ציות לתמרור 302 (עצור) לא בצומת4
  6629302 לא בצומת – אי מתן זכות קדימה10
  6630אי עצירה ואי מתן זכות קדימה-לא בצומת-תמרור 30210
  6631אי ציות לתמרור 302 לא בצומת אי מתן זכות קדימה10
  6632301 לא בצומת – אי מתן זכות קדימה10
  6650מהירות, דרך מהירה מ-26 קמ"ש עד 40 קמ"ש8
  6651מהירות, דרך מהירה מ-41 קמ"ש ומעלה10
  6653דרך מהירה, אוטובוס וטיולית 26-40 קמ"ש8
  6654דרך מהירה, אוטובוס וטיולית 41 קמ"ש ומעלה10
  6656מסחרי 12 טון+,26-40קמ"ש מעל, דרך מהירה8
  6657דרך מהירה ,מעל 12 טון,41 קמ"ש ומעלה מעל המותר10
  6661נזילת דלק הפוגעת בבטיחות6
  6669דיסקה/ות לא נקיה/תקינה/נקיות/תקינות8
  6670אי החלפת דיסקה יומית8
  6671אי החלפת אגד דיסקות8
  6672אי שמירת יומן נסיעות אישי ברכב8
  6673אי שמירת דיסקות יומיות ברכב8
  6674אי שמירת אגד דיסקות ברכב8
  6690הסעת ילד קטן משנה בכיסא במושב קדמי פנים לחזית6
  6691הסעת ילד קטן משנה בכיסא במושב אחורי פנים לחזית6
  6692הסעת ילד שטרם מלאו לו 3 שנים שלא במושב בטיחות6
  6693הסעת ילד קטן מ-3 ,מושב אחורי, שלא במושב בטיחות6
  6694הסעת ילד בין גיל 3-8 ,מושב אחורי, ללא מגביה6
  6695הסעת ילד 3-8 שנים מושב אחורי, לא רתום6
  6696הסעת ילד מול כרית אוויר שלא נותקה6
  6701נהיגה כשברמזור אור אדום (לא בצומת)10
  6702נהג ללא חגורת בטיחות6
  6703נוסע לא חגור2
  6704נהג המסיע נוסע לא חגור (מעל גיל 14)2
  6705נהג המסיע נוסע במושב אחורי לא חגור2
  6706נוסע במושב האחורי לא חגור2
  6714קו עצירה, רכבת, עדשה אדומה מהבהבת-אי עצירה8
  6715התרה לאחר לנהוג תחת השפעת אלכוהול/ס10
  6719סירוב לבדיקת שכרות10
  6720רישיון רכב פקע מעל 4 חודשים ועד 6 חודשים6
  6722נהיגה תחת השפעת סמים10
  6728אי ציות לאור אדום בנסיבות מחמירות10
  6738אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור6
  6739אור אדום ,צומת -נסיבות מחמירות-הפרעה לאחר10
  6740הפרעה/עיכוב תנועה ע"י עובר דרך4
  6741אור אדום ,צומת -נסיבות מחמירות-המצאות רכב אחר10
  6742אור אדום ,צומת -נסיבות מחמירות אחרות10
  6743נהג המסיע נוסע לא חגור (בין גילאים 8 ל 14)2
  6755נהיגה תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים10
  7010רכב איטי, מהירות דרך עירונית 31 קמ"ש ומעלה10
  7012רכב איטי, דרך שאינה עירונית, 26-40 קמ"ש8
  7013רכב איטי, דרך שאינה עירונית 41 קמ"ש ומעלה10
  7015רכב איטי, דרך עירונית, 21 קמ"ש -30 קמ"ש8
  7022סירוב לבדיקת שתן לאיתור סמים או אלכוהול10
  7023סירוב לבדיקת דם לאיתור אלכוהול10
  7044רישיון הרכב פקע יותר מארבעה חודשים ועד שנה6
  7045רישיון הרכב פקע בתקופה העולה על שנה6
  7067מהירות מ 31 עד 40 קמ"ש מעל, דרך עירונית10
  7068מהירות מ 41 קמ"ש מעל, דרך עירונית10
  7069מהירות מ 41 עד 50 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית10
  7070מהירות מ 51 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית10
  7071מהירות מ 51 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית10
  7072מהירות מ 41 עד 50 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית10
  7073מהירות מ 51 קמ"ש מעל, דרך שאינה עירונית10
  7074מהירות מ 31 עד 40 קמ"ש מעל, דרך עירונית10
  7075מהירות מ 41 קמ"ש מעל ,דרך עירונית10
  7076מהירות מ 41 עד 50 קמ"ש מעל ,דרך שאינה עירונית10
  7077מהירות מ 41 עד 50 קמ"ש מעל ,דרך מהירה10
  7078מהירות מ 51 קמ"ש מעל ,דרך מהירה10
  7079מסחרי מעל 12טון, 41-50 קמ"ש מעל, לא עירוני + שטח10
  7080מסחרי מעל 12טון מ-51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני + שטח10
  7081מסחרי מעל 12טון,50-41 קמ"ש מעל, לא עירונית, תמרור10
  7082מסחרי12 טון מ -51 קמ"ש ומעלה, לא עירונית, תמרור10
  7083מסחרי 12 טון, מהירה, תמרור 426 ,50-41 קמ"ש מעל10
  7084מסחרי 12 טון, מהירה, תמרור 426 ,51 קמ"ש ומעלה10
  7085מסחרי12 טון, עירונית, תמרור 426,40-31 קמ"ש מעל10
  7086מסחרי 12 טון עירוני, תמרור 426 ,41 קמ"ש ומעלה10
  7087רכב איטי מהירות, עירונית, 40-31 קמ"ש מעל10
  7088רכב איטי מהירות דרך עירונית 41 קמ"ש ומעלה10
  7089רכב איטי דרך שאינה עירונית 41-50 קמ"ש מעל10
  7090רכב איטי דרך שאינה עירונית 51 קמ"ש ומעלה10
  7091מהירות מ 41 עד 50 קמ"ש מעל ,דרך מהירה10
  7092מהירות מ 51 קמ"ש מעל ,דרך מהירה10
  7093דרך מהירה, אוטובוס,50-41 קמ"ש מעל10
  7094דרך מהירה, אוטובוס 51 קמ"ש ומעלה10
  7095דרך מהירה, מעל 12 טון,41-50 קמ"ש מעל המותר10
  7096דרך מהירה ,מעל 12 טון,51 קמ"ש ומעלה מעל המותר10
  7099משקלו הכולל של הרכב עולה ב 14.99% מעל המותר10
  7100משקל כולל עולה מ- 15% ועד 24.9% מעל המותר10
  7101רישיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים ועד שנתיים8
  7102רישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים8
  7103בהיותך נהג חדש רישיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים8
  7106עקיפה מסוכנת תוך חצית קו הפרדה רצוף10
  7107תוקף רישיון הנגרר פקע פחות מארבעה חודשים6
  7108תוקף רישיון הנגרר פקע יותר מארבעה חודשים ועד6
  7109תוקף רישיון רכב הנגרר פקע בתקופה העולה על שנה6
  7116משקל רכב 15% ומעלה מעל המותר-אחריות בעל רכב10
  7130משקל כולל של הרכב עולה ב-25% מעל המותר10
  7132נהיגת רכב בשכרות (בדיקת דם)- אוכלוסייה מיוחדת10
  7133נהיגת רכב בשכרות (אויר נשוף)- אוכלוסייה מיוחדת10
  7134שליחת או קריאת מסרון4
  7136נהיגה ללא רישיון נהיגה – מעולם לא הוציא10
  7137נהיגה בקלות ראש8
  7138נהיגה ללא רישיון נהיגה -מעולם לא הוציא לסוג זה10
  7139שימוש בטלפון נייד ע"י המורה בזמן הוראת נהיגה8
  7140שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות דיבורית8
  7141שליחת או קריאת מסרון8
  7142אי ציות לתמרור 4296
  7143אי ציות לתמרור 4286
  7144אי ציות לתמרור 430 (פנית פרסה)6
  7145אי ציות לתמרור 431 (פנית פרסה)6
  7146גרירת מנועי ברכב פרטי שמשקלו פחות מ-2,200 ק"ג4
  7147גרירת גרור/נתמך והפרת תנאי גרירה4
  7148נהיגה באופנוע ללא קסדת מגן6
  7149הרכבת נוסע ללא קסדה-אופנוע או תלת אופנוע6
  7150קסדת מגן אינה קשורה-אופנוע או תלת אופנוע6
  7151נוסע רוכב באופנוע או תלת אופנוע ללא קסדה6
  7152אי פתיחה של חלון רכב או דלת אוטובוס בעצירה6
  7153חצית מסילת ברזל (אוטובוס/רכב הסעה) דרך לא סלול6
  7154משקלו הכולל של הרכב עולה על המותר עד %106
  7155נהיגה שלא באזור תפעולי6
  7156נהיגת טרקטורון ללא קסדת מגן (ע"י הנהג)6
  7157נהיגת טרקטורון כשהנוסע ללא קסדה6
  7158הסעת נוסע בטרקטורון ללא היתר6
  7159אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בבטחה8
  7160אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע10
  7161נהג חדש צעיר טרם מלאו 21 שנים הסיע יותר מ-2 ל8
  7162הסעת ילד שטרם מלאו לו 3 שנים שלא במושב בטיחות8
  7163הסעת ילד בין גיל 3-8 ,מושב אחורי, ללא מגביה8
  7164הסעת ילד מול כרית אוויר שלא נותקה8
  7165נוסע לא חגור4
  7166נהיגת רכב שטח בכביש שלא לשם חצייתו6
  7167אי לבישת אפוד זהר בדרך בינעירונית2
  7168תצוגה הנראית לנהג4
  7169גרירת רכב שלא בבטחה4
  7170משקל כולל העולה מ10% עד 14.99% מעל המותר6
  7171משקל כולל עולה מ- 15% ועד 24.9% מעל המותר8
  7172הסעת נוסע בטרקטור משא ללא היתר ברישיון הרכב6
  7173הסעת נוסע ברכב שטח ללא היתר הרשום ברישיון הרכב6
  7174קסדת מגן לא לפי התקן-אופנוע או תלת אופנוע6
  7175נהיגה על מדרכה (שלא לשם חצייתה)4
  7192נהיגה בזמן פסילת רישיון רכב – צו איסור שימוש 10
  7193נהיגה בזמן פסילת רישיון רכב ע"י ק' משטרה10
  7204הסעת ילד קטן משנה בכיסא במושב קדמי פנים לחזית8
  7206נהיגה בזמן פסילה- פסילת קצין משטרה10
  9053אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור (פנייה שמאלה)6
  9056נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי6
  9649דרך עירונית מהירות מ-21 ועד 30 קמ"ש8
  9650דרך עירונית מ-31 קמ"ש יותר ומעלה10
  9652דרך עירונית ב-20 מ-21 עד 30 קמ"ש מעל8
  9653דרך עירונית ב-20 מ-31 קמ"ש יותר ומעל10
  9655דרך שאינה עירונית מ-26 עד 40 יותר8
  9656דרך שאינה עירונית מ-41 יותר ומעלה10
  9658דרך שאינה עירונית ב-20 מ-26 עד40 יותר8
  9659דרך שאינה עירונית ב-20 מ-41 ומעלה10
  9664דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש)8
  9665דרך שאינה עירונית 90 קמ"ש מ-41 ומעלה10
  9667דרך מהירה ב-20 מ-26 עד 40 יותר8
  9668דרך מהירה ב-20 מ-41 ומעלה10
  9680נהיגה באור אדום – אי עצירה בקו עצירה10
  9681נהיגה באדום – אי עצירה לפני מעבר חציה10
  9682נהיגה באור אדום – אי עצירה ליד רמזור10
  9697דרך עירונית מ-31 קמ"ש יותר ומעלה10
  9699דרך עירונית ב-20 מ-21 עד 30 קמ"ש מעל8
  9700דרך עירונית ב-20 מ-31קמ"ש יותר ומעל10
  9702דרך שאינה עירונית מ-26 עד 40 יותר8
  9703דרך שאינה עירונית מ-41 יותר ומעלה10
  9705דרך שאינה עירונית ב-20 מ-26 עד 40 יותר8
  9706דרך שאינה עירונית ב-20 מ-41 ומעלה10
  9711דרך שאינה עירונית-(90 קמ"ש)8
  9712דרך שאינה עירונית-(90 קמ"ש)10
  9714דרך מהירה ב-20 מ-26 עד 40 יותר8
  9715דרך מהירה ב-20 מ-41 ומעלה10
  9717מסחרי מ-12000,בינעירוני ב-20 מ 26 עד 408
  9718מסחרי מ-12000,בינעירוני ב-20 מ-41 10
  9720מסחרי מ-12000,מהירה ב-20 מ 26 עד 408
  9721מסחרי מ-12000,מהירה ב-20 41 ומעלה10
  9723מסחרי מ-12000,עירוני ב-20 מ21 עד308
  9724מסחרי מ-12000, עירוני ב-20 מ31 ומעלה10
  9729אופנוע 50 סמ"ק מהירות בינעירוני 26-408
  9732דרך עירונית מהירות מ-21 ועד30 קמ"ש8
  9737דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש)8
  9738דרך שאינה עירונית-(90קמ"ש)10
  9740דרך עירונית מהירות מ-21 ועד 30 קמ"ש8
  9741דרך עירונית מהירות מ-31 ומעלה10
  9743מהירות ב-20 70קמ"ש עד 208
  9744מהירות ב-20 80 קמ"ש עד 2010
  9746מהירה, מסחרי 12000 מ 26 עד 40 יותר8
  9747מהירות ב-20 80 קמ"ש 21-30 קמ"ש10
  9748קו עצירה אור אדום מהבהב רכבת8

   

   

  [brb_collection id="1513"]