סמכות מקומית בעבירות תעבורה

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 קובע בסעיף 6(א) כך:

"6. (א) דנים נאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו נעברה העבירה, כולה או מקצתה, או נמצא מקום מגוריו של הנאשם."

כלומר, בית המשפט שלו הסמכות המקומית לדון נאשם שביצע עבירת תעבורה, הוא בית המשפט שבאזור שיפוטו בוצעה העבירה, או בית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של הנאשם.

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 קובע בסעיף 78א(א) כך:

"78א. (א) מנהל בתי המשפט רשאי להעביר הליכים אזרחיים והליכים בעבירות תעבורה שהוגשו לבית משפט מסוים וטרם החל הדיון בהם, לבית משפט אחר של אותה דרגה, בין באותו אזור שיפוט ובין באזור שיפוט סמוך, כדי לאזן את חלוקת עומס הדיונים בין בתי המשפט, ובלבד שהמרחק בין בתי המשפט אינו עולה על 60 קילומטרים;"

כלומר, מנהל בתי המשפט מוסמך להעביר הליכים בין בתי המשפט באותה דרגה (שלום או מחוזי). העברת הליכים בין בתי המשפט השונים טעונה הסמכה של נשיא בית המשפט העליון, שאושרה בידי שר המשפטים, ולעניין הליכים בעבירות תעבורה, צעד זה מחייב גם התייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה או מי שמוסמך לכך.

סמכות מקומית לדון בבקשה לביטול פסילה מנהלית

בפמ (ב"ש) 7399-12-11‏ ‏ אבינעם ארדן נ' מדינת ישראל הוא מקרה שבו הוטלה פסילה מנהלית על נהג מכוח סעיף 48 לפקודת התעבורה (נוסח חדש), תשכ"א-1961. במקרה זה התעוררה שאלה איזה בית משפט מוסמך לדון בבקשה לביטול פסילה מנהלית. נקבע, כי במצב שבו התביעה המשטרתית עדיין לא החליטה האם להגיש כתב אישום נגד הנהג, והוא עדיין אינו נמצא בסטטוס של" נאשם" מבחינת בית המשפט, נתונה הסמכות המקומית לדון בבקשה לביטול הפסילה המנהלית לכל בית משפט שלום לתעבורה באותו המחוז בו בוצעה העבירה.

משרדנו ייצג ומייצג לקוחות רבים שהואשמו בביצוע עבירות תעבורה, מהקלות ביותר ועד הקשות והמורכבות ביותר. אם נתפסת או הואשמת בביצוע עבירת תעבורה, פנה/י עוד היום למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ללא כל התחייבות.

סער I משרד עורכי דין לתעבורה

[brb_collection id="1513"]