עבירות תנועה נהג חדש
עבירות תנועה נפוצות

עבירות תנועה נהג חדש

הנהג החדש, שקיבל את רישיונו לפני זמן לא רב, צריך להיות זהיר הרבה יותר על הכביש, שכן חוסר הניסיון שלו עלול לגרום לו להימצא במצבים מסוכנים שהוא לא ידע כיצד להתמודד איתם.
הסכנות הללו ברורות היטב למשרד התחבורה ולרשויות החוק, וכך אלו נוהגים לאכוף את חוקי התנועה בכללותם ואת אלו שחלים באופן ייעודי על נהגים חדשים וצעירים באופן מוגבר כאשר מדובר בנהג חדש.
הנהגים החדשים צריכים להיות מודעים לחוקים החלים עליהם ולעונשים שאלו עשויים לגרור.
באופן הזה ניתן לדעת כיצד להימנע מהעונשים הכבדים אשר מוטלים על הנהגים החדשים, וכן כיצד ניתן להתמודד עם מקרים בהם הנהג החדש אכן נתפס מבצע עבירה.

small-contact-img
לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

  s2-arrow

  איך להימנע משלילת רישיון ולימודי תיאוריה וטסט מחדש?

  העונשים הכבדים המוטלים על הנהג החדש עשויים להיות קשים במיוחד – נוסף על הקנסות הכבדים, פסילות מסוגים שונים והחובה שבביצוע מחודש של מבחני התנועה עשויים להכביד רבות על הנהג ולהסב לו נזק משלל בחינות.
  הנהג החדש חייב לזכור שאסור לו להתייאש בקלות, וניתן לעשות הרבה כדי להמתיק את העונש ולהימנע משלילות רישיון כואבות ומלימודים מתישים למבחן התאורטי והמעשי.
  פנייה להתייעצות עם עורך דין המתמחה בתחום עבירות תנועה נהג חדש עשויה לסייע משמעותית לבחינת המקרה לגופו, לדרישה לענישה פרופורציונלית והוגנת ביחס לאירוע וכך להקלה משמעותית עבור הנהג החדש.

  עבירות המצריכות מבחנים חוזרים

  ההחמרה עם הנהגים החדשים אינה מתבטאת רק באפשרות להטלת קנסות כבדים יותר או בהטלת מספר נקודות רישיון גבוה יותר, אלא בחזרה על המבחן העיוני והמעשי לשם חידוש הרישיון.
  התוספת השלישית לפקודת התעבורה מציינות את רשימת העבירות אשר גוררת ענישה מוגברת מסוג זה על הנהגים החדשים, וזוהי רשימת החוקים:

  • נהיגה ברכב שאינו מתאים לרישיון הנהיגה: סעיף 10 לפקודת התעבורה, שאוסר על נהיגה ללא רישיון, גם במקרה שהנהג אוחז ברישיון כלשהו שאינו מתאים לכלי הרכב עליו הוא נתפס נוהג.
  • נתינת הרשאה לנהג ללא רישיון: כהמשך לסעיף 10, כאשר הנהג החדש משמש כבעל הרכב או כאחראי על הרכב, אם יתיר לאדם ללא רישיון מתאים לנהוג על רכבו הוא יואשם גם בעבירה.
  • שימוש ברכב לסיוע לפשע: סעיף 43 לפקודת התעבורה, אשר מציין את השימוש ברכב לסיוע לפשע כעבירת תנועה (נוסף על היותה עבירה פלילית, כסיוע לפשע).
  • שימוש ברכב לסיוע לעבירות מין: סעיף 44 לפקודת התעבורה, אשר מציין את השימוש ברכב לסיוע לעבירות מין כעבירת תנועה (נוסף על היותה עבירה פלילית, כסיוע לעבירת מין).
  • אי עצירה לפני מסילת ברזל: סעיף 65 לפקודת התעבורה, אשר מחייב את הנהג לעצור לפני מסילת ברזל כאשר ניתן אות על התקרבות רכבת, כאשר המחסום שלפני המסילה חוסם את הדרך או כאשר רכבת מתקרבת נראית או משמיעה צליל אזהרה.
  • אי מתן זכות קדימה: תקנה 22 לתקנות התעבורה, אשר מחייבת ציות לרמזורים, ומובלע בה דגש לתמרורים "תן זכות קדימה" ו"עצור".
  • אי ציות לרמזור: כחלק מתקנה 22, אשר מובלע בה גם הדגש לגבי ציות לרמזורים, והענישה בגין אי ציות לתקנה מוגבר כאשר מדובר בהתעלמות מרמזור אדום.
  • נהיגה בהשפעת אלכוהול או סמים: תקנה 26(2) לתקנות התעבורה, אשר אוסרת על אדם שנתון להשפעת משקאות משכרים או סמים מטשטשים לנהוג.
  • עקיפה לא חוקית: תקנה 47 לתקנות התעבורה, אשר מגדירה בדיוק כיצד רשאי נהג לעקוף רכב אחר, ומגדירה מהי עקיפה שאינה חוקית.
  • מהירות מופרזת: תקנה 54 לתקנות התעבורה, אשר מגדירה מהי המהירות המותרת בכל סוג דרך.
  • מעורבות בתאונת דרכים: מעורבות בכל תאונת דרכים בה נפגע אדם גוררת ענישה מוגברת על הנהג החדש.
  • אי ציות לחוקים החלים על נהגים חדשים: ובעיקר נסיעה ללא ליווי והסעה של יותר משני נוסעים בכלי הרכב ללא נהג מלווה.

  העבירות הללו כוללת ענישה חמורה במיוחד של הנהגים החדשים, ובהם אף דרישה לחזרה על המבחנים.

  באופן מכליל, אלו הסנקציות שניתן להטיל על הנהג החדש כאשר הוא ביצע את אחת מן העבירות הללו:

  • פסילת רישיון מנהלית: באם הנהג החדש יקבל זימון לבית דין בגין אחת מן העבירות הללו, ניתן לזמן אותו לשימוע מול קצין משטרה, אשר מסגרתו רשאי קצין המשטרה להטיל פסילה מנהלית על הרישיון לתקופה של 30 ימים.
  • הארכת הסטטוס כנהג חדש: הסטטוס של הנהג החדש יימשך שנתיים נוספות לאחר ההרשעה, ואם ההרשעה כללה פסילת רישיון, אז שנתיים נוספות מיום חידוש הרישיון.
  • ביצוע מבחן עיוני מחדש: הנהג החדש יהיה מחויב בביצוע של מבחן עיוני מחדש כדי שיוכל להמשיך ולהשתמש ברישיון.
  • ביצוע מבחן מעשי מחדש: באם הוטלה על הנהג החדש פסילת רישיון לתקופה של שלושה חודשים או יותר, הוא יחויב בביצוע של מבחן מעשי מחדש לשם חידוש הרישיון.
  להצלחות נוספות s2-arrow

  הצלחות שלנו

  עוד שאלות ותשובות s2-arrow

  שאלות ותשובות

  מהי תוכנית הליווי?

  תוכנית הליווי היא תוכנית לפיה נהגים חדשים חייבים בכמות שעות ליווי, בהן הם ייסעו יחד עם אדם המוכשר כ"מלווה", והעמידה במכסת השעות מהווה תנאי לנהיגה ללא מלווה. בנוסף לכך, תוכנית הליווי אוסרת על הנהג החדש לנהוג ללא ליווי לתקופות מסוימות, על פי שעות הנהיגה.

  כמה שעות הנהג החדש חייב לנהוג עם מלווה על פי תוכנית הליווי?

  50 שעות. מתוכן, 20 שעות לפחות צריכות להיות בדרכים עירוניות, 15 שעות לפחות צריכות להיות בדרכים בין עירוניות ו-15 שעות לפחות צריכות להיות בשעות הלילה, משמע, בין 21:00 לבין 06:00.

  אחרי כמה זמן הנהג רשאי לנהוג ללא מלווה?

  לאחר שלושה חודשים מעת קבלת הרישיון הוא רשאי לנהוג ללא מלווה רק בשעות היום, משמע, בין 06:00 בבוקר לבין 21:00 בערב. רק בהשלמת תוכנית הליווי, ולא לפני שישה חודשים לאחר קבלת הרישיון, רשאי הנהג לנהוג ללא מלווה גם בשעות הלילה.

  כמה נוסעים יכול הנהג החדש להסיע?

  ללא מלווה, הנהג החדש רשאי להסיע עד שני נוסעים בלבד – כאשר הנהג החדש נוסע עם מלווה הוא רשאי להסיע מספר נוסעים כרשום ברישיון.

  למשך כמה זמן הנהג החדש מוגבל בכמות הנוסעים שהוא יכול להסיע?

  תוקף ההגבלה להסעת שני נוסעים חלה עד אשר שני התנאים הבאים מתקיימים: חלפו שנתיים מקבלת הרישיון. מלאו לנהג 21 שנה. כך, רק כאשר המאוחר מבין השניים מתקיים, הנהג רשאי להסיע יותר משני נוסעים ועד כמות הנוסעים המותרת על פי הרישיון.

  האם מי שאינו נהג חדש יכול לנהוג עם שלט “נהג חדש”?

  לא, שלט "נהג חדש" מיועד רק לנהגים חדשים, שהם חייבים לנהוג איתו מותקן על השמשה האחורית, ואילו אסור למי שאינו נהג חדש לנהוג עם השלט.

  [brb_collection id="1513"]