עקיפה אסורה

עקיפה אסורה

מקרה נפוץ במיוחד בכביש, אשר הסכנה האצורה בו ידוע היטב לרשויות החוק, הוא מקרה העקיפה.
עקיפות כוללות בהן את כל הרכיבים להגברת הסכנה בעת הנסיעה, ובהן הגברת מהירות, מעבר בין נתיבים, ואף נסיעה בנתיב בניגוד לכיוון התנועה.
כך, תקנות התעבורה מספקות תקנה מפורטת למדי אודות דרכי העקיפה המותרות בחוק ואודות האיסורים וההגבלות בעת העקיפה.
חשוב להכיר את חוקי העקיפה כדי לשמור על תרבות נסיעה בטוחה בכבישים, וכן כדי לדעת מהן הזכויות והחובות של הנהגים בנוגע לעקיפות.

פנו לעורך דין לענייני תעבורה לקבלת ייעוץ והכוונה

תקנת התעבורה הנוגעת לעקיפות אסורות היא גדולה ומפורטת, אך הפירוט הזה לאו דווקא מתלווה בדיוקים, אלא להפך, הוא עשוי לפתוח פערים גדולים שניתן לדון עליהם.
באמצעות פנייה לעורך דין תעבורה, ניתן להימנע מענישה התואמת את החוק היבש שאינה לוקחת בחשבון את נסיבות האירוע הפרטני.
כך, ניתן להתייחס לפרטי האירוע עצמו, לבחון היטב את אופי העבירה ואת המשקל שלה, לרבות האפשרות בה הייתה סיבה מוצדקת לביצוע העבירה, וכך לנסות לצמצם את העונש.
הנושא הוא כה רחב, שישנם מקרים מיוחדים רבים שיש לקחת בחשבון, ואלו נוהגים להופיע שוב ושוב כסיבות מצערות לביצוע עקיפה אסורה לכאורה:

 • תמרורים מוסווים: תמרור מוסווה שאוסר על עקיפה עלול לגרום לנהג לבצע עבירה מבלי שיהיה מודע לכך.
 • סימני דרך לא ברורים: שחיקה של סימני הדרך עשויה לבלבל את הנהג ולגרום לו לחשוב שהוא נמצא בקטע מותר לעקיפה.
 • תנאי דרך לא ברורים: תנאי דרך מבלבלים והיעדר תמרורים שמעידים עליהם עשויים לגרור את הנהג לבצע עבירות מבלי שידע על כך, כמו מעבר בצומת שלא ביודעין.
 • הכרח לשיפור שדה הראייה: תנאי דרך שונים עשויים לגרור הכרח מצד הנהג לסטות באיטיות מנתיבו, תחילה רק כדי לבחון את הדרך שלפניו, והדבר עשוי להפרש כיציאה לעקיפה אסורה.

מתי אסור לעקוף

תקנות העקיפה מצויות בסעיף 47 לתקנות התעבורה ונפרסות על פני שמונה תת סעיפים אשר מפרטים בנדיבות את כל תקנות העקיפה.
באמצעות הנקודות הבאות ניתן לסכם את התקנות ולטעון מתי העקיפה אסורה:

 1. בכביש הכולל נתיב אחד: העקיפה נעשית תוך מעבר מנתיב אחד לאחר, בכביש מכל סוג הכולל בו נתיב אחד בלבד, העקיפה אסורה.
 2. כאשר ישנו תמרור האוסר על כך: בהימצא תמרור האוסר על עקיפה, העקיפה אסור לאורך כל הדרך ועד הופעת תמרור המבטל את התמרור הקודם, או עד הגעה לצומת.
 3. כאשר הנתיב תחום בקו הפרדה אחיד: קו הפרדה אחיד אשר קבוע על הכביש מסמן את האיסור למעבר בין הנתיבים, ובהם, גם את האיסור על עקיפה.
 4. כאשר העקיפה מתבצעת מצד ימין: אסור בתכלית האיסור לעקוף מן הנתיב הימני, אלא במקרים הבאים – (1) כאשר עוקפים רכב אשר פונה שמאלה, (2) בזמן הפנייה שמאלה אל כביש חד סטרי או כביש עם שני נתיבים או יותר לכל כיוון נסיעה, (3) כאשר העקיפה נעשית מתוך נתיב לתחבורה ציבורית ו(4) כאשר העקיפה נעשית מתוך נתיב לפנייה ימינה.
 5. כאשר הדרך אינה פנויה מספיק לביצוע העקיפה: באם הנתיב המיועד לעקיפה אינו פנוי להשלמת העקיפה, אין לעקוף.
 6. כאשר הראות לקויה או שדה הראייה חסום: מטעם מזג האוויר, תנאי הדרך או כל סיבה אחרת.
 7. בקרבה למסילת ברזל: בין תמרור א-30 המופיע לפני מסילת הברזל לבין המסילה.
 8. בקרבה למעבר חצייה: כאשר זה נראה לנהג, או כאשר תמרור המורה על מעבר חצייה מוצב בצד הדרך, ועד שהנהג עבר את מעבר החצייה.
 9. בזמן נסיעה בצומת: לרבות מקרים בהם העקיפה תתחיל לפני הכניסה לצומת, אך לא תושלם לפני הכניסה – וזאת פרט למקרים בהם ישנם שני נתיבים בכיוון הנסיעה או שהעקיפה היא עקיפה של בעל חיים, רכב הנגרר על ידי בהמה או רכב דו גלגלי.
 10. בנסיעה במנהרה: כאשר אסור לעקיפה על כל חלקיה להתבצע בתוך המנהרה ובמרחק של 50 מטרים מהכניסה למנהרה וליציאה ממנה.
 11. כאשר רכב עוצר לפני צומת, מסילת ברזל או מעבר חצייה: אין לעקוף רכב שעצר לפני צומת, לפני מסילת ברזל או לפני מעבר חצייה.
 12. כאשר מדובר ברכב עוקף: אין לעקוף רכב עוקף, אלא כאשר מדובר ברכב פרטי או ברכב במשקל של 3 טונות וחצי ומטה, וגם זאת בתנאי שהכביש הוא חד סטרי, שהותרה בו העקיפה באמצעות תמרור או כאשר ישנם יותר משני נתיבים בכיוון הנסיעה (לא כולל נתיבי התחבורה הציבורית).

הענישה בגין עקיפה אסורה

נושא העקיפה הוא רחב למדי, וישנם שלל מקרים של עקיפה אסורה אשר נבדלים זה מזה בחומרה שלהם ופוטנציאל הסכנה שהם טומנים באופן מהותי.
לפיכך, אין ענישה הומוגנית לגבי עקיפות אסורות, ואלו עשויות לנוע בשלל דרגות בהתאם למקרה הפרטי של אופי העקיפה.
במקרים של עקיפה מצד ימין, או עקיפה אסורה בסביבה עירונית, כמו עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה, הענישה עשויה להיות פחותה כל עוד לא נגרם שום נזק, והיא מסתכמת לרוב בקנס שעשוי להגיע ל-500 שקלים ולעתים אף בנקודות רישיון מעטות.

מנגד, מקרים חמורים יותר, כמו חצייה של קו הפרדה רציף בדרך שאינה עירונית או בעקיפה בתנאי ראות לקויים או בעקיפה כאשר המשך הדרך אינו פנוי, הענישה עשויה להיות חמורה ביותר ולכלול זימון לבית דין.
באופן הזה ניתן להבין שעל אף שרשויות החוק עשויות להקל את העונש במקרים הקלים, באופן עקרוני עקיפה אסורה היא עבירה שניתן להטיל בגינה זימון לבית דין.
זימון לבית דין לרוב כולל איתו אפשרויות ענישה נפוצות רבות, כאשר ביניהן אפשר למנות את הפסילה המנהלית, אשר מתקיימת בשימוע מול קצין משטרה לתקופה של 30 ימים, אפשרות לפסילת רישיון על ידי בית הדין לתעבורה לתקופה של שלושה חודשים או יותר ואף קנסות כבדים ועונשי מאסר על תנאי ובפועל.

להצלחות נוספות s2-arrow

הצלחות שלנו

[brb_collection id="1513"]