הצלחה בתיק נהיגה בשכרות נהג חדש – 527 מ"ג
הצלחות המשרד

הצלחה בייצוג מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

לקוח הגיע למשרדנו לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בגין נהיגה בשכרות בכמות של 527 מיקרוגרם. הלקוח היה נהג חדש במועד ביצוע העבירה.

יובהר, כי נהג חדש ונהג צעיר (שטרם מלאו לו 24  שנים) יוגדר כשיכור אם בדגימת נשיפה נמצא בגופו אלכוהול בריכוז העולה על 50  מיקרוגרם בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב 100 מ"ל של דם.

המשמעות היא שהכמות שנמצאה בגופו של לקוח משרדנו הייתה יותר מפי 10 מהכמות המותרת בחוק.

לאחר שהלקוח פנה אל משרדנו, פעל צוות המשרד לקבלת מלוא חומר החקירה מהמשטרה. בדיקה מעמיקה בחומר החקירה הציפה כשלים רבים בעבודת המשטרה וחריגות משמעותיות מנוהלי המשטרה.

לאחר ניהול מו"מ מול התביעה, ולאחר שהוצגו מלוא הכשלים בתיק, הסכימה התביעה להסתפק בעונש מקל במיוחד של 7 חודשי פסילה בפועל בלבד.

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בוואטסאפ