שיטת הנקודות בעבירות תעבורה

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

למה צריכים נקודות?

באמצעות שיטת הנקודות ניתן לבצע מעקב יעיל ואפקטיבי אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים.
מעבר לעונש המוטל על הנהג (קנס, פסילה וכו'), נצברות לחובתו גם נקודות, בהתאם לחומרת העבירה שביצע. על-פי מספר הנקודות התקפות שנצברו לחובת הנהג, מוטלים עליו אמצעי תיקון.

עקרונות שיטת הנקודות:

הנקודות תקפות החל מיום ביצוע העבירה. מי שצבר עד 20 נקודות, הנקודות יישארו בתוקף במשך שנתיים. למי שצבר 22 נקודות ויותר, הנקודות יישארו בתוקף במשך 4 או יותר.

בכל מקרה, כל עוד הנהג לא ביצע את אמצעי התיקון שהוטלו עליו, הנקודות יישארו בתוקף עד לאחר ביצוע אמצעי התיקון.

קיימת הבחנה בין עבירות "קלות" לבין עבירות חמורות, ומספר הנקודות בגין כל עבירה הוא בהתאם לחומרת העבירה שבוצעה. ניתן למנות 5 דרגות חומרה לעבירות: 2, 4, 6, 8, 10. נהג שצבר 12 נקודות תקפות או יותר, יקבל הודעה ממשרד הרישוי ובה יפורטו העבירות שביצע, מספר הנקודות שצבר, ואמצעי התיקון שהוא חייב לבצע בשל צבירת הנקודות.

small-contact-img
לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

  s2-arrow

  סוגי אמצעי התיקון הקיימים:

  • קורס נהיגה נכונה + מבחן על הקורס.
  • מבחן עיוני בנהיגה (תיאוריה).
  • מבחן מעשי בנהיגה (טסט).
  • פסילת רישיון נהיגה לתקופה נקובה או עד למילוי התנאים שקבע משרד הרישוי.
  • בדיקות רפואיות (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים).

  מספר נקודות ואמצעי התיקון הנדרשים:

  12-22 – קורס בסיסי בנהיגה נכונה (12 שעות לימוד) ובסופו מבחן.

  24-34 – קורס מתקדם (ייעודי) בנהיגה נכונה (12 שעות לימוד) ובסופו מבחן.

  36 ומעלה – פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים ועמידה במבחן נהיגה עיוני (תיאוריה).

  36 נוספות (בתוך 6 שנים מהעבירה האחרונה) או 72 ומעלה – פסילת רישיון נהיגה ל-9 חודשים + עמידה בבדיקות רפואיות (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים) + מבחן עיוני (תיאוריה) + מבחן מעשי (טסט).

  דוגמא: על נהג הוטלה פסילה בת 3 חודשים בשל צבירת 36 נקודות. אם במהלך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה אותו נהג יצבור לחובתו 36 נקודות נוספות, רישיונו ייפסל לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקת כשירות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, והוא יאלץ לעבור מבחן עיוני (תיאוריה) ומבחן מעשי (טסט). לאחר קיום אמצעי התיקון הללו, יוכל הנהג לפעול למחיקת הנקודות שנצברו לחובתו.

  חשוב לדעת:

  • אמצעי התיקון הם מצטברים ואין בהטלתם כדי לבטל או לגרוע מסמכויות אחרות נוספות הנתונות למשרד הרישוי.
  • נהג שנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה, עליו לבצע זאת בתוך ששה חודשים. לא ביצע נהג את הקורס בזמן הזה – משרד הרישוי רשאי להתלות את רישיונו.
  • למועד שבו נרשמו הנקודות במרשם העבירות אין משמעות, והמועד הקובע הוא מועד ביצוע העבירה ולא מועד הרישום.

  הטענות שניתן לטעון:

  נהג שצבר מספר נקודות מספיק על מנת שיוטל עליו ביצוע אמצעי תיקון, רשאי לפנות בכתב למשרד הרישוי, בתוך 30 ימים מיום שהודיעו לו כדין על אמצעי התיקון שעליו לבצע, בבקשה להשמיע את טענותיו. לאחר הפניה להשמעת טענות, יידחה מועד ביצוע אמצעי התיקון. הזימון לטעון טענות יישלח בדואר רגיל.
  לאחר שהנהג השמיע את טענותיו בפני משרד הרישוי, תינתן החלטה בעניין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג.

  [brb_collection id="1513"]