בקשה להמרת דו”ח תנועה באזהרה – האם כדאי?

מי מאיתנו לא קיבל דו”ח תנועה לאורך שנות נהיגתו? במדינת ישראל, שבה מחולקים מיליוני דו”חות תנועה בכל שנה, חשוב לדעת את כל האופציות שעומדות לנו בטרם נשלם את הדו”ח או נבקש להישפט.

 

דוח תנועה

אז לפני שנדון בכדאיות של המרת דו”ח באזהרה (וכמובן, סיכויי ההצלחה של בקשה כזו), נבין קודם את האופציות העומדות לנו מרגע קבלת הדו”ח:

 • בקשה לביטול דו”ח בתוך 30 יום ממועד קבלת הדו”ח: קיימת אפשרות לבקש לבטל את הדו”ח וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת הדו”ח. ביטול הדו”ח יכול להתבקש מסיבות שונות ומיוחדות שבגינן נאלצנו לבצע עבירה.

דוגמה לבקשה לביטול דו”ח: נהג המסיע את אשתו כשהיא צריכה ללדת, ובשל כך הוא נאלץ לנסוע בשוליים. 

ברור שהנהג לא יכחיש את עצם נהיגתו בשוליים, על אף שהדבר אסור, אולם בנסיבות המיוחדות הללו ייתכן ומשטרת ישראל תבטל את הדו”ח.

על אף האמור, בקשות לביטול דו”ח לא יתקבלו בכזאת קלות, והסיבות שבגינן תחליט משטרת ישראל לבטל את הדו”ח, גם אם מדובר בסיבות שעל פניו נשמעות מוצדקות, הן מצומצמות ביותר. שיקול הדעת לביטול הדו”ח נתון באופן בלעדי למשטרת ישראל.

 • בקשה להישפט בבית המשפט לתעבורה בתוך 90 יום ממועד קבלת הדו”ח: המדובר על האפשרות השכיחה ביותר, וזאת כאשר מקבל הדו”ח סבור כי הוא אינו ביצע את העבירה כפי שתיאר אותה השוטר שנתן את הדו”ח. 

כמובן, שבקשות להישפט יכולות לנבוע גם מסיבות שונות, כגון נהג שיש לו צבירה מרובה של נקודות כך שהדו”ח החדש שהוא קיבל עלול לגרום לו לשלילה/קורס נהיגה מונעת/ביצוע מבחן תיאוריה/ביצוע מבחן מעשי.

לכן, רבים מהנהגים מעדיפים להפקיד את הייצוג המשפטי בידי עורך דין דיני תעבורה, ובצדק, משום שהאפשרות להקלה בעונש, ואף ביטול הדו”ח באופן מוחלט, הינו גבוה משמעותית כאשר עורך דין לדיני תעבורה נלחם עבורכם.

 • תשלום הדו”ח בתוך 90 יום ממועד קבלת הדו”ח: זו כמובן האופציה הכי פחות מומלצת, אולם אם אין בכוונתכם להילחם על חפותכם, קיימת לכם האפשרות לשלם את הדו”ח בתוך 90 יום ממועד קבלתו, ובכך להודות בעבירה שיוחסה לכם בדו”ח. תשלום הדו”ח כמוהו כהודאה באשמה!

מהם התנאים להמרת דו”ח תנועה באזהרה? 

ראשית יש לציין, כי לא כל אחד עומד בתנאים להמרת דו”ח תנועה לאזהרה. ההפך הוא הנכון, עמדת משטרת ישראל להמרת דו”חות תנועה באזהרה היא קשה ביותר, כך שגם אם אותו נהג עומד ב”תנאים היבשים” להגשת הבקשה, סיכויי הבקשה בדרך כלל לא גבוהים במיוחד. 

להלן התנאים שעל מקבל הדו”ח לעמוד בהם, בטרם בקשתו להמרת דו”ח תנועה באזהרה תיבחן על ידי הגורמים המשטרתיים: 

 • על המבקש להיות בעל וותק נהיגה של 7 שנים לפחות: בטרם תחליט משטרת ישראל אם להמיר לנהג דו”ח תנועה באזהרה, אחד הפרמטרים שעומדים לנגד עיניה הוא וותק הנהיגה של אותו נהג. ככל שוותק הנהיגה רב יותר, כך הסיכוי שהבקשה תתקבל. סף המינימום של 7 שנות וותק נהיגה, בעצם חוסם באופן מוחלט את האפשרות להגשת בקשה להמרת דו”ח תנועה לאזהרה בפני נהגים חדשים וצעירים, זאת משום שעל אוכלוסיית נהגים זו, שאף קיבלה התייחסות מיוחדת בפקודת התעבורה, ישנה התייחסות מחמירה ביותר לכל סוג של עבירה.
 • על המבקש להיות בעל עבר תעבורתי “נקי” ב-5 שנים שקדמו להגשת הבקשה להמרת דו”ח תנועה באזהרה: כפי שצוין לעיל, בקשות להמרת דו”ח תנועה באזהרה אינן “נחלת הכלל”, ויש לעמוד בתנאים נוקשים על מנת שהבקשה להמרה באזהרה בכלל תיבחן. לפיכך, על המבקש להמיר דו”ח תנועה באזהרה חלה החובה להראות כי הוא נהג זהיר, וכזה שאינו מבצע עבירות תעבורה כדבר שבשגרה. משטרת ישראל קבעה שפרק זמן של 5 שנים בהן הנהג לא קיבל אפילו דו”ח אחד – הוא זמן מספיק בשביל לעמוד בתנאי הסף לצורך בחינת בקשתו להמרת דו”ח באזהרה. חשוב לציין, כי דו”חות שהתקבלו ע”י עיריות (למשל – דו”חות חנייה) אינם נלקחים בחשבון במסגרת התקופה הנ”ל, כלומר, משטרת ישראל אינה מתחשבת בדו”חות עירייה שקיבלתם ב-5 שנים בטרם הגשת הבקשה להמרה באזהרה.
 • על המבקש חלה חובה להודות בביצוע העבירה: ושוב, המגמה של משטרת ישראל להמרת דו”חות תנועה באזהרה היא, שאותו נהג שמבקש לקבל “פרס” על עבירה שביצע, לכל הפחות נדרש להודות בביצוע העבירה. אך ההודאה בביצוע העבירה היא “אליה וקוץ בה”, שכן במידה ואותו נהג שמבקש להמיר דו”ח תנועה באזהרה יודה באשמה המיוחסת לו בדו”ח התנועה, ולאחר מכן משטרת ישראל תחליט שלא להמיר את הדו”ח באזהרה, בעצם תיחסם הדרך בפני הנהג להישפט על הדו”ח בבית המשפט לתעבורה, מאחר ולמשטרת ישראל יש הודאה כתובה של הנהג שהוא מודה בביצוע העבירה! לכן, במידה והנכם שוקלים אם לבקש להמיר את הדו”ח באזהרה או האם להישפט, מומלץ לקבל קודם לכן ייעוץ משפטי מקצועי על-ידי עורך דין תעבורה
 • עבירת התנועה שאותה מבקשים להמיר באזהרה צריכה להיות בדרגת חומרה קלה או עבירות לפי שיקול דעת של משטרת ישראל: חשוב לזכור, שהחלטת משטרת ישראל להמיר דו”ח תנועה באזהרה היא מעין “פרס” שהנהג מקבל, זאת מהסיבה שלמרות שאותו נהג ביצע עבירת תנועה, “הולכים לקראתו” ומוותרים לו על הענישה באופן מוחלט (כלומר, גם על הקנס וגם על הנקודות, אם אותה עבירה מקנה נקודות). 

אולם השיקול בוויתור על העונש לאותו נהג שביצע עבירה, הוא שיקול הרתעתי-ציבורי: משטרת ישראל לא רוצה להיראות כמי שמוותרת על עונשים לנהגים שמבצעים עבירות, ולכן גם אם אותו נהג היה במשך שנים רבות “נהג למופת”, אין זה אומר שהוא יקבל פטור אם הוא ביצע עבירה שנחשבת חמורה בעיניה. 

כך למשל, כל עבירה מסוג “הזמנה לדין” (עבירות שנחשבות חמורות, ושעל מבצע העבירה להתייצב ולהישפט עליהן בבית המשפט לתעבורה) אינן ניתנות להמרה באזהרה! ואולם, לא תמיד העבירות שמשטרת ישראל אינה מוכנה להמיר באזהרה נחשבות לעבירות קשות, ולעיתים מדובר בעניין של מדיניות ומיגור עבירות אלה מהחברה הישראלית. דוגמה לכך היא עבירה של שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה – מדובר על עבירה שנחשבת קלה יחסית, שהענישה על מי שיורשע בה היא 1,000 ₪ ו-8 נקודות תעבורה. 

עם זאת, גם לנהג ה”צדיק” ביותר משטרת ישראל לא תוותר אם ביצע עבירה זו, והוא ייאלץ לתת את הדין.

דוגמאות לעבירות תנועה שאינן נחשבות קלות, ושמשטרת ישראל תידחה בקשות להמיר אותן באזהרה: 

 • אי ציות לרמזור אדום.
 • כל עבירות של עקיפה אסורה לפי סעיף 47 לתקנות התעבורה.
 • חנייה בחניית נכים בניגוד לתמרור 437.
 • שימוש בטלפון הנייד בעת נהיגה.
 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.
 • אי ציות לתמרור עצור (תמרור מספר 302).
 • “זיגזוג” בין נתיבים בצורה מסוכנת ובחוסר זהירות.
 • עבירות מהירות מסוג ברירת משפט שמקנות 1,500 ₪ ו-10 נקודות (כלומר, מהירות מופרזת בדרך עירונית שנעה בין 31-40 קמ”ש, ומהירות מופרזת בדרך שאינה עירונית שנעה בין 41-50 קמ”ש).
 • עבירה שעניינה הובלת מטענים במשקל שהינו מעל הקבוע בחוק (תקנה 85 לתקנות התעבורה).
 • חציית שטח הפרדה / קו הפרדה לבן (תמרור 815).
 • נהיגה בשול בניגוד לחוק.

מה הסיכויים שבקשה להמרת דו”ח תנועה באזהרה תתקבל? 

כפי שכבר צוין במאמר זה, לא כל מי שעומד ב”תנאים היבשים” יזכה לתשובה חיובית לבקשתו להמרה באזהרה. 

אולם מלבד תנאי הסף הנוקשים, יש חשיבות מכרעת לנימוק שיינתן בעת הגשת הבקשה. בקשה שמנוסחת נכון יכולה לשפר בצורה משמעותית את הסיכוי שמשטרת ישראל תאשר את הבקשה, ולכן, המלצתנו היא להסתייע בעורך דין דיני תעבורה שמומחה בהגשת בקשות המרה באזהרה, ובכך יגדלו הסיכויים לאישור הבקשה בצורה משמעותית.

רוצים ייעוץ משפטי? עורך דין דיני תעבורה

משרדנו, סער – משרד עורכי דין לדיני תעבורה, יכול לסייע לכם רבות בהגשת בקשות להמרת דו”חות תנועה באזהרה. למשרדנו מוניטין רב בייצוג נאשמים בכל סוגי עבירות התנועה – הן בבתי המשפט לתעבורה השונים בכל רחבי הארץ, והן באמצעות הגשת בקשות להמרת דו”חות תנועה באזהרה, ובכלל. משרדנו מונה צוות של עורכי דין דיני תעבורה המומחים בכל סוגי עבירות התנועה, וכמובן אינספור הצלחות מרובות ומוכחות כבר מאחורינו.

התקשרו עכשיו לייעוץ משפטי ללא התחייבות!

סער – משרד עורכי דין לדיני תעבורה

 

שאל שאלה בנושא זה וקבל תשובה מהירה

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments