נהיגה ללא רישיון

הסכנות הטמונות בנהיגה בכלי רכב ממונעים והמיומנות הנדרשת כדי להתגבר על הסכנות הללו הן הסיבות לכך שהנהיגה בכלי רכב מותנית ברישיון לכך.
כמו במקרים הנוגעים לסוגי רישיונות אחרים, גם הדרישה לרישיון נהיגה נאכפת בחומרה על ידי הרשויות והחוק מתיר לבית המשפט להעניש אנשים שנוהגים ללא רישיון בדרכים שונות.

___________

רוצה להפחית או לבטל העונש בגין נהיגה ללא רישיון ?

צוות משרדנו זמין עבורכם לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות ב- 054-9320654 או מלאו את הטופס למטה ↓

שני רכבים

לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

נתפסת נוהג ללא רישיון נהיגה? לא הכל אבוד – פנה אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני חינם

על אף שלשון החוק כפי שהיא מנוסחת בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה עשויה להיות מדויקת מאוד, בתי המשפט עצמם גמישים יותר והם אכן לוקחים לתשומת ליבם את הנסיבות הנקודתיות של כל מקרה ומקרה.
כך, גם במקרים של נהיגה ללא רישיון נהיגה – בין אם מדובר על נהיגה ללא רישיון כלל, נהיגה עם רישיון שפג תוקפו, נהיגה עם רישיון לכלי רכב מסוג אחר ושאר העבירות הרלוונטיות – אין להרים ידיים ולומר נואש, וכדאי בהחלט לקבל ייעוץ מקצועי כדי לבדוק את האפשרויות להמתקת העונש.
באמצעות בחינה מדוקדקת של נסיבות האירוע, לרבות הסביבה בה התרחשה העבירה והפוטנציאל שלה לייצר נזק כלשהו, ניתן לצמצם את הענישה להיקף בעל פרופורציות הגיוניות יותר לחומרת האירוע המדובר.

האיסור על נהיגה ללא רישיון

האיסור על נהיגה ללא רישיון מצוין בסעיף 10(א) של פקודת התעבורה, וזהו הנוסח:

“ (א) לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר.
(ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.
(ג) לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ.”

משמע, האיסור על נהיגה ללא רישיון חלה על כל כלי הרכב הממונעים, ובמסגרתה אדם חייב להחזיק רישיון המכשיר אותו לנהוג על כלי רכב מהסוג עליו נתפס נוהג.

 מה העונש על נהיגה ללא רישיון?

מבחינת הענישה, עונש על נהיגה ללא רישיון דומה באופיו לעונשים אחרים המתקבלים מהפרה של אחת מהפקודות, והחוק מתיר להטיל את העונשים הבאים:

העבירה העונש
נהיגה ברכב מנועי ללא רישיון נהיגה (מעולם לא הוצא) הזמנה לדין + 8 נקודות + השבתה של הרכב
נהיגה ברכב ע”י בלתי מורשה לסוג רכב זה (מעולם לא הוצא לסוג רכב זה) הזמנה לדין + 8 נקודות + השבתה של הרכב
תוקף רישיון הנהיגה פקע וטרם עברו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו קנס 250 ₪ + 8 נקודות
תוקף רישיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים ועד שנתיים קנס 750 ₪ + 8 נקודות
תוקף רישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים הזמנה לדין + 8 נקודות
רישיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים לנהג חדש הזמנה לדין + 8 נקודות
מתן רשות לאחר לנהוג ברכב, כשאין לו רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב הזמנה לדין + השבתה של הרכב
אי מילוי הגבלה או תנאי של רשיון נהיגה קנס 500 ₪

ענישה בהרשעה שנייה: ההרשעה השנייה גוררת ענישה בהיקף רחב יותר כאשר עברה תקופה של שנתיים או פחות בין שתי ההרשעות – במקרים אלה, בית המשפט רשאי לגזור תקופת מאסר שבין חודש לשלוש שנים.

נהיגה ללא רישיון מעולם

נהג שנתפס נוהג רכב, כאשר מעולם לא היה לו רישיון נהיגה על הכלי בו נהג, מסתכן שיוגש נגדו כתב אישום חמור ביותר ועונש לצדו של עד שנתיים מאסר בפועל. נהג הנוהג ברכב שמעולם לא היה לו רישיון נתפס כמסוכן מאוד לציבור, היות והוא מוחזק כמי שאינו יודע לנהוג. בשורה ארוכה של פסקי דין נוטים בתי המשפט לתעבורה בארץ להחמיר עם נאשמים בעבירה זו, במיוחד עם נהגים שלא החזיקו מעולם רישיון נהיגה לכל סוג רכב באשר הוא.

נהיגה ללא רישיון הנובע מאי חידוש רישיון נהיגה

אין ספק שמדובר בעבירה חמורה, אך חמורה פחות מזו של נהיגה ללא רישיון מעולם. יסודה של עבירה זו היא פרוצדוראלית – טכנית היות ולנהג יש רישיון אך תוקפו פג. אותו נהג אינו מוחזק כמי שאינו יודע לנהוג, וגם אינו מוחזק כמי שמהווה סכנה ממשית לציבור. ישנה משמעות לתקופה שבה הנהג לא חידש את רישיון הנהיגה שלו, כך שככל שהתקופה שלא חודש הרישיון היא ארוכה יותר – העונש יהיה חמור יותר (פסילת רישיון בפועל ועוד), ולהפך – ככל שהתקופה קצרה יותר כך ינתן עונש קל יותר (קנסות, פסילה על תנאי ועוד). חשוב מאוד במצב שכזה לנסות לחדש את הרישיון בטרם התייצבות למשפט, היות ואם המחדל תוקן, בית המשפט יביא זאת בחשבון ויקל בעונשו של הנאשם.

ישנם מצבים נוספים שבהם יוטלו עונשים על בעלים של רכב בנושא של נהיגה ללא רישיון, וביניהם:

  • נהג שאפשר לנהג אחר לנהוג כאשר הוא יודע שאותו נהג אינו מחזיק רישיון נהיגה מתאים ואינו מורשה לנהוג. העונש הקבוע לעבירה זו הוא עד 3 שנות מאסר בפועל.
  • שימוש ברכב ללא ידיעת הבעלים. העונש במקרה שכזה הוא פסילת רישיון נהיגה לתקופה ממושכת ועד מאסר בפועל.
  • נהג שרישיונו אינו נמצא עליו פיזית. במצב זה ניתנת לנהג תקופה של 5 ימים נוספים להגיע לתחנת המשטרה ולהציג את רישיונו, ואם לא יעשה כן הוא מסתכן שיוטלו עליו עונשים הקבועים בחוק.

נהיגה ברכב שלא הוגדר ברישיון הנהיגה

רישיון הנהיגה אינו מכשיר את הנהג לנסוע בכל כלי הרכב, והוא מפרט בדיוק את סוגי כלי הרכב בהם הנהג רשאי לנהוג.
נהיגה עם רישיון שאינו תואם את כלי הרכב הוא פשוט כמשמעו, נהיגה ללא רישיון – על אף שהנהג מחזיק ברישיון נהיגה כלשהו, הוא לא מחזיק ברישיון הנהיגה הנדרש לכלי הרכב המדובר.
לכן, הענישה על עבירה שכזו תהיה חמורה ביותר – חמורה מענישה על נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף, אך ככל הנראה קלה מענישה על נהיגה ללא רישיון כלל.
על אף שלשון החוק אינה יוצרת הבדלה גדולה בין המקרים, בית המשפט מבין את ההבדל בין אדם שפג תוקף רישיון הנהיגה שלו, וכך הוא הוכשר בעבר לנהוג על כלי רכב מסוג זה, לבין אדם שהחזיק ברישיון נהיגה לסוג רכב אחר, וכך הוא עבר הכשרה הנוגעת לכלי רכב ממונעים ולתקנות התעבורה והבטיחות בדרכים, לבין אדם שאין לו כלל רישיון נהיגה, וכך אין תיעוד של משרד התחבורה אודות הכשרה מכל סוג שעבר אודות לנהיגה.

נהיגה ברכב ללא ידיעת הבעלים

כל החוקים הללו הופכים לחמורים אף יותר כאשר הנהיגה ברכב התרחשה ללא ידיעת בעל הרכב.
יש לציין, באם בעל הרכב נתן את הרשאתו לאדם שאינו בעל רישיון (כלל, בתוקף, או תואם את כלי הרכב) לנהוג ברכבו, אז הרי שגם הוא ביצע עבירה – כך בהתאם לסעיף 10(ב) בפקודת התעבורה – וגם הוא מסתכן בענישה.
כאשר בעל הרכב לא ידע על כך, אז האשמה הכפולה מוטלת כולה על הנהג עצמו, ובתי המשפט עשויים להחמיר במיוחד איתו:

אם הנהג היה בעל רישיון שפג תוקפו, בית המשפט עשוי להטיל פסילה על רישיונו לתקופה של שלוש שנים ומעלה.
אם לנהג כלל אין רישיון נהיגה, בית המשפט עשוי להטיל מאסר של שלוש שנים בפועל.
אם נוסף לכך, הנהג היה קטין, בית המשפט עשוי לגזור מאסר ממושך יותר, אף חמש שנים, ונוסף לכך פסילת רישיון לשלוש שנים.

נהיגה בפסילה | נהיגה בזמן שלילה

פסילת רישיון ושלילת רישיון הן דרכים להגביל נהגים שהורשעו בעבירת תעבורה או שנחשדו בעבירת תעבורה ולהרחיקם מהכביש.
לפיכך, החוק מחמיר במיוחד במקרים של נהיגה בשלילה, שכן מדובר על מקרה הדומה באופיו לנהיגה ללא רישיון, כאשר מתווסף אליו אי ציות לרשויות החוק.
לפיכך, על נהיגה בפסילה, החוק קובע ענישה של שלוש שנות מאסר בפועל.

מידע מקצועי