עיקול רישיון נהיגה

בין אפשרויות ההגבלים שרשמי ההוצאה לפועל יכולים להטיל על חייבים נמצאת גם עיקול רישיון הנהיגה.
סנקציה שכזו מתבטאת על לקיחת רישיון הנהיגה מהחייב או מהגבלתו לקבל רישיון נהיגה או לחדש אותו.
הגבלה שכזו עשויה לפגוע קשות בחייב, במיוחד באם הוא תלוי ברישיונו לשם פרנסתו, ולכן כדאי להכיר טוב את האפשרות הזו ולדעת כיצד יש להתמודד איתה כראוי.

עיקול רישיון נהיגה

לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

ביטול עיקול הרישיון בעזרת עורך דין לענייני תעבורה

עיקול רישיונות נהיגה כחלק מהליך הוצאה לפועל הוא מפגש בין חוקי ההוצאה לפועל לבין דיני התעבורה, וכך יש מקום לעורך הדין לענייני תעבורה לספק סיוע וליווי לביטול עיקולים שכאלה.
ניתן לנקוט במספר דרכים כדי לנסות ולבטל את ההגבלה, וזאת מפני שהיטל ההגבלה אינו קבוע כתוצאה חסרת פשרות של תנאים מסוימים, אלא נתונה לשיקול דעתו של הרשם.
בנוסף לכך, סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל מפרט את התנאים בהם לא ניתן להטיל הגבלה שכזו על החייב, וכך יש בסיס יציב הרבה יותר להילחם כנגד ההגבלה.
באמצעות סיוע מעורך דין לענייני התעבורה, החייב יוכל לגבש אסטרטגיה נכונה לטיפול בעיקול רישיון הנהיגה אשר תתבסס על הטיעונים הבאים:

 1. החייב אינו בעל יכולת: באם החייב אינו בעל יכולת, אז הוא לא משתמט סתם כך מתשלום חובותיו ולכן עיקול רישיון הנהיגה שלו לא יהווה לו תמריץ לתשלום אלא רק יפגע בשגרת חייו ובאפשרותו להשיג יכולת תשלום כלשהי.
 2. החייב זקוק לרישיונו עבור פרנסה: באם פרנסתו של החייב תלויה ברישיונו, אז הרי שישנה סתירה מסוימת בעיקול הרישיון כתוצאה מחובות להוצאה לפועל, ואכן סעיף 66א(6) קובע שהגבלה שכזו לא תוטל באם יראה החייב את הקשר בין פרנסתו לבין רישיון הנהיגה שלו.
 3. נכות של החייב או של קרוב משפחה: סעיף 66א(6) ממשיך ואוסר את הטלת ההגבלה במקרה של נכות החייב או נכות בן משפחה שלו – באם רישיון הנהיגה חיוני לנהג כתוצאה מנכות שכזו, אז עיקול רישיון הנהיגה ישבש את חייו באופן לא פרופורציונלי בעליל ולא הוגן כלל.

הגבלה על רישיון נהיגה – תנאים מקדימים

הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל היא הגבלה שיכולה להינתן רק במקרים מסוימים, וכך דרך ראשונית להילחם בתופעה היא בחינה יתרה האם התנאים אכן מולאו.
בנוסף לכך, חייבים אשר התנאים הללו חלים עליהם צריכים להיות ערים לאפשרות הזו, וכך לנסות להימנע ממנה ולדעת כיצד לטפל בה במקרה שהיא מתממשת.
אלו התנאים שתחתם יכול רשם ההוצאה לפועל להטיל עיקול של רישיון הנהיגה:

 • חוב מזונות: החוב של החייב הוא חוב מזונות לבן הזוג או לבת הזוג של החייב, לילד שלו או להורה שלו.
 • חוב של 500 שקלים: באם לחייב חוב בגובה 500 שקלים, הרשם יכול להטיל עליו עיקול רישיון נהיגה בתנאי שהחייב הובא בפני הרשם, שהרשם מצא שהוא בעל יכול אשר משתמט מתשלום החוב ושהחייב לא סיפק לרשם הסבר סביר לאי התשלום.
 • בתום תקופת זמן לאחר הזהרה על חוב: גם כאשר החייב לא הובא בפני הרשם, אך חלפה תקופת זמן מסוימת מהמצאת האזהרה והרשם קבע שהחייב הוא בעל יכולת אשר משתמט מן התשלום, הוא יכול להטיל הגבלות על רישיון הנהיגה שלו – זאת יינתן באם חלפו שישה חודשים ממתן האזהרה על חוב בגובה 2500 שקלים לפחות, או שנה ממתן אזהרה על חוב בגובה 500 שקלים לפחות.
  במקרים הללו רשאי הרשם, על פי שיקול דעתו, להטיל עיקול רישיון נהיגה הוצאה לפועל.

מועד כניסת ההגבלה לתוקף

ההגבלה אינה נכנסת לתוקף באופן מיידי, אלא 30 ימים לאחר החלטת הרשם.
במשך שלושים הימים הללו, יכול החייב לערער על ההחלטה בדרכים שונות, וכך להימנע מן ההגבלה לחלוטין.
אלו הקווים הכלליים שקובעים את מועד כניסת ההגבלה לתוקף:

 • הטלת ההגבלה בנוכחות החייב: באם הרשם מטיל את ההגבלה בנוכחות החייב, ההגבלה תכנס לתוקף 30 ימים לאחר שהרשם הטיל אותה.
 • הטלת ההגבלה שלא בנוחות החייב: באם הרשם מטיל את ההגבלה שלא בנוכחות החייב, ההגבלה תכנס לתוקף 30 ימים לאחר שניתנה לחייב.
 • ביטול כתוצאה מפריעת החוב: אם במהלך 30 הימים הללו החוב ייפרע, ההגבלה לא תכנס לתוקף.
 • ביטול כתוצאה מחקירת יכולת: אם במהלך 30 הימים הללו יתייצב החייב בלשכת ההוצאה לפועל וישכנע את רשם ההוצאה לפועל שהוא אינו בעל יכולת אשר המשתמט מתשלום החובות, ההגבלה לא תכנס לתוקף.
 • ביטול כתוצאה מהחלטת הרשם: הרשם רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את החלטתו במהלך 30 הימים עד כניסת ההגבלה לתוקף.

מידע מקצועי