פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה

עבירות שונות אשר כוללות זימון לדיון אודותיהן בבית הדין לתעבורה, יכולות לגרור גם פסילה מנהלית אשר מתבצעת על ידי קצין משטרה.
בבסיסה, תכליתה של הפסילה המנהלית מובנת, והיא באה לאפשר פסילה מהירה של רישיון הנהיגה במקרים בהם נראה שנהיגתו של אדם עשויה לסכן באופן משמעותי את הסובבים.
אך אסור לשכוח שפסילה מנהלית נעשית ללא תהליך משפטי ראוי, וכך קל מאוד לבצע טעויות במסגרתה ולפסול את רישיונו של אדם שלאו דווקא ייקבע כי הוא אשם בעבירה או שיש לקחת ממנו את הרישיון – ואף גרוע מכך, ייתכן וייווצר מצב בו רישיון הנהיגה יילקח מאדם שזקוק לו לשם פרנסתו.
לכן אין להקל ראש בפסילה המנהלית – יש להכיר אותה היטב ולדעת כיצד ניתן להתמודד איתה לאחר שהתרחשה.

עיקול רישיון נהיגה

לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

ביטול וערעור של פסילה מנהלית בליווי עורך דין תעבורה

הדרך הנכונה לטפל בפסילה מנהלית היא לא התעלמות ממנה, אלא ביטול וערעור שלה.
סעיף 48 של פקודת התעבורה ממשיך ומפרט את סמכותו של בית המשפט לבטל את הפסילה המנהלית, ויש מקום לפנות לבית המשפט למטרה זו.

ליווי משפטי על ידי עורך דין לדיני תעבורה יכול לסייע בפנייה לבית המשפט רבות, כאשר במסגרת הליווי המשפטי תתגבש אסטרטגיית ההגנה על הנאשם.
באופן הזה, הטיעונים הנכונים יועלו בפני השופט כדי לשכנע אותו בחוסר הצדק הטמון בפסילה המנהלית, ואלו יכולים להיות מושתתים על הסיבות הבאות:

 • עמימות בנוגע להגשת כתב אישום: במקרים בהם לא ברור האם יוגש כתב אישום כנגד הנאשם, ובמיוחד כאשר נראה שהגשת כתב אישום אינה סבירה, אין למעשה סיבה להשהות את רישיונו של הנאשם ואפשר לבקש שיקבלו בחזרה.
 • חוסר סכנה: הפסילה המנהלית נועדה למנוע מן הנהג להשתמש בכלי הרכב כדי שלא יסכן את הסביבה בנהיגתו, אך לא תמיד נראה שבאמת יש סכנה יוצאת דופן בכך שינהג והפסילה המנהלית הופכת במקרים שכאלה להליך רשמי ושגרתי – אך דווקא במקרים הללו, אם מפני שהעבירה שביצע הנהג הייתה פעוטה ואם מפני שביצוע העבירה על ידיו הייתה חריגה, נהיגתו לאו דווקא מהווה סכנה ואז אין סיבה לפסילה המנהלית.
 • פגיעה בפרנסה: באם פרנסתו של הנהג תלויה ברישיון הנהיגה שלו, נוצרת סיבה מהותית לביטול הפסילה המנהלית – אין זה הוגן שהנהג ייפגע פיננסית כתוצאה מהליך ביורוקרטי, במיוחד אם זה עתיד להסתיים בהחלטת בית המשפט על כך שהנהג יכול לשמור על רישיונו.

בכל המקרים הללו ועוד, ובמיוחד בשילובים ביניהם, מתקבלת עילה לביטול הפסילה המנהלית.
פנייה ראשונית לייעוץ עורך דין יכולה לעזור להבין את האפשרויות העומדות בפנינו ומה תהיה הדרך הטובה ביותר לנהוג בטיפול בפסילה המנהלית.

פסילה מנהלית ל-30 ימים

פסילה מנהלית ל-30 ימים יכולה להתקיים לאחר ביצוע אחת מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית לתקנות התעבורה, וכאשר העבירה גוררת זימון לבית דין.
פסילה מסוג זה היא הפסילה הנפוצה ביותר, ורבים סבלו ממנה כתוצאה מעבירות שונות.
להלן רשימת העבירות שעשויות לגרור פסילה שכזו:
אי ציות לתמרור תן זכות קדימה (תמרור 301).
אי ציות לתמרור עצור (תמרור 302).
נסיעה ברמזור אדום.
נסיעה בהשפעת אלכוהול או סמים.
היות אדם תחת השפעת סמים או אלכוהול כאשר הוא משמש כמלווה, מורה לנהיגה או בוחן נהיגה.
נסיעה ברכב שעשוי לסכן עוברי דרך.
עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה מספיק או תוך סיכון רכב אחר.
חציית קו הפרדה רצוף.
נסיעה במהירות מופרזת החורגת ב-30 קמ”ש מהמותר בדרך עירונית או ב-40 קמ”ש מהמותר בדרך שאינה עירונית.
אי האטה או עצירה לצד מעבר חצייה כדי לתת להולכי הרגל לחצות בבטחה או להשלים חצייה בבטחה.
אי האטה או עצירה כאשר רכב אחר עושה כן בקרבת מעבר חצייה.
הסעת כמות נוסעים בשכר מעבר למותר בהתאם לסוג כלי הרכב.
הובלת מטען כך שסך המשקל של המטען והרכב עולה על המשקל המותר על פי רישיון הרכב.
נהיגה על ידי נהג חדש ללא מלווה לפני שהשלמת תכנית הליווי.
הסעת למעלה משני נוסעים על ידי נהג חדש בטרם מלאו לו 21 או בטרם חלפו שנתיים משקיבל את הרישיון.
אי עצירה לפני מסילת ברזל.

פסילה מנהלית ל-60 ול-90 יום

במקרים של תאונת דרכים, הפסילה המנהלית יכולה להיות ארוכה מ-30 יום בלבד, והיא עשויה להגיע ל-60 ואף ל-90 ימים בהתאם לחומרת התאונה.
באופן הזה, ניתן לעשות את ההבדלה בין תאונת קטלנית ותאונה שאינה קטלנית, והיא מפרידה בין שני סוגי הפסילות:

 1. פסילה ל-60 יום: כתוצאה מתאונת דרכים שאינה קטלנית, כלומר, כזו שנפגע בה אדם או שנגרם נזק לרכוש אך ללא אבדות בנפש.
 2. פסילה ל-90 יום: כתוצאה מתאונת דרכים קטלנית, כלומר, כזו שנהרג בה אדם.

מי מוסמך לבצע פסילה מנהלית וכיצד זה פועל

פסילה מנהלית נעשית על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח לפחות, והיא נעשית כחלק מזימון לבית דין ומתוך הנחה של קצין המשטרה כי יוגש כתב אישום כנגד הנאשם.
סעיף 47 לפקודת התעבורה מגדיר באופן מפורט כיצד הפסילה המנהלית צריכה להיעשות, זאת מפני שהיא נעשית במסגרת שימוע מול קצין המשטרה בלבד ולא בהליך משפטי מלא שבו לרוב מתקבלות החלטות מסוג זה.
לכן, כדאי להכיר היטב את התהליך של הפסילה המנהלית כדי לדעת לזהות כל סטייה ממנו וכל יחס לא הוגן:

 • זימון לשימוע מול קצין משטרה:
  לאחר ביצוע העבירה, השוטר שנכח במקום יכול לזמן את הנהג לשימוש מול קצין משטרה בו תתקבל ההחלטה על הפסילה המנהלית.
  הזימון ייעשה או בכך שהשוטר ידרוש מן הנהג להתלוות אליו ולהתייצב מול קצין משטרה באופן מיידי, או בכך שהשוטר ייתן לנהג זימון בכתב לשימוע שיתבצע בתוך שלושה ימים מן המקרה.
 • לקיחת רישיון על ידי השוטר:
  באם השוטר החליט לתת לנהג זימון בכתב, הוא רשאי לקחת את רישיונו של הנהג למשך שלושת הימים עד לביצוע השימוע.
 • שימוע מול קצין משטרה:
  במהלך השימוע, יבחן קצין המשטרה את המקרה ויגבש מסקנות לגבי ציפיותיו אודות הגשת כתב אישום.
  אם קצין המשטרה יחליט שהנאשם אכן עומד מול כתב אישום, הוא יטיל על רישיונו פסילה מנהלית.
 • אי הופעה לשימוע:
  אם הנאשם לא הופיע לשימוע, הדבר ייחשב כאילו הופיע והוחלט ליטול ממנו את רישיונו – כך הפסילה המנהלית תכנס לתוקף.
 • תקופת הפסילה המנהלית:
  הפסילה המנהלית תהיה באורך של 30 ימים, 60 ימים או 90 ימים בהתאם לעבירה, כאשר תקופת הזמן תתחיל מיום השימוע.
  אם בתום השימוע מול קצין המשטרה הרישיון עוד לא נלקח מן הנהג, ועליו לתת את רישיונו בדרך כלשהי, תקופת הפסילה המנהלית תתחיל מהיום בו הרישיון יגיע לרשויות.
 • החזרת הרישיון:
  בתום התקופה הרישיון יחזור לבעליו, אלא אם בית המשפט החליט אחרת.
  בנוסף לכך, אם קצין המשטרה שינה את מסקנותיו בתקופת הפסילה, והבין שלא יוגש כתב אישום כנגד הנאשם, הוא יחזיר לו את רישיונו והפסילה המנהלית תתבטל.

נהיגה ברכב בזמן פסילה

מיותר לציין שהנהיגה בכלי רכב כלשהו אסור על ידי הנהג בזמן שרישיונו נפסל בפסילה מנהלית.
פסילה מנהלית גורמת לכך שהרישיון לא יהיה תקף, וכך אדם שנוהג ברכב בזמן הפסילה למעשה נוהג ללא רישיון, והוא מפר את סעיף 10(א) לפקודת התעבורה אודות האיסור לנהוג ללא רישיון נהיגה.
בעקבות אי ציות לפקודה הזו, הוא מסתכן בעונשים כבדים, לרבות פסילות רישיון ארוכות יותר, קנסות ואף עונשי מאסר.
בנוסף, אין להמעיט בחומרת מעשה שכזה – באופן רשמי, הדבר נחשב “רק” לנהיגה ללא רישיון, אך בית המשפט יודע להבחין בהבדלים בין המקרים ויעניש את הנהג בהתאם לכך.
כך, אדם שנוהג בזמן פסילת הרישיון אינו רק נוהג ללא רישיון, אלא בניגוד להמלצת המשטרה להשהות את רישיונו שכן הוא עלול לסכן אנשים בנהיגתו – באופן הזה הנהג מתעלם באופן מודע מרשויות החוק ופועל באופן שעלול לסכן את הסובבים.

שאלות ותשובות

שאלה מהי פסילה מנהלתית?
פסילה מנהלית היא פסילה הניתנת לתקופה מוגבלת על ידי קצין משטרה.
הפסילה מתקבלת כהקדמה לשימוע בבית הדין לתעבורה, ומטרתה למנוע מהנהג לסכן נהגים אחרים, נוסעים והולכי רגל.
שאלה מה התהליך בו מתקבלת פסילה מנהלתית?
במסגרת התהליך, הנהג מלווה לתחנת המשטרה על ידי שוטר בסמוך לזמן העבירה, או מקבל זימון על ידי שוטר או בדואר להתייצבות בתחנת המשטרה במועד קבוע כלשהו, על פי רוב של יומיים לאחר קבלת הזימון.
כאשר הנהג יתייצב בתחנת המשטרה, הוא ישתתף בשימוע מול קצין משטרה אשר יבחן את פרטי המקרה, ויכול להחליט על פסילה מנהלית.
שאלה מה משך הפסילה המנהלתית?
הפסילה המנהלתית היא באורך של 30 יום, 60 יום או 90 יום, על פי האירוע.
כאשר מדובר בעבירת תנועה חמורה, משך הפסילה המנהלתית יהיה 30 יום.
כאשר מדובר בתאונת דרכים, לא קטלנית או קטלנית, משך הפסילה המנהלתית יהיה 60 יום או 90 יום בהתאמה.
עוד שאלות ותשובות
שאלה האם ניתן לקחת את הרישיון בטרם השימוע מול קצין משטרה?
כן, באם שוטר נכח בעת ביצוע העבירה, והעביר לנהג זימון לשימוע מול קצין משטרה, השוטר רשאי לקחת את רישיונו של הנהג עד למועד השימוע.
שאלה מה קורה למי שאינו מגיע לשימוע מול קצין המשטרה?
רישיונו של אדם שאינו נוכח בשימוע נפסל בפסילה מנהלתית באופן אוטומטי.
שאלה האם ניתן לפסול רישיון בפסילה מנהלתית שלא בנוכחות הנהג, גם אם הנהג הגיע לשימוע במועד שנקבע לו?
לא, הדבר מהווה הליך לא תקין.
שאלה האם ניתן לבטל פסילה מנהלתית?
כן, ניתן להגיש בקשה דחופה לבית המשפט לבטל את הפסילה המנהלתית.
הבקשה תצטרך תמיכה של טיעונים שונים, כאשר העיקריים שבהם עשוי לעסוק בהיעדר ראיות לביצוע העבירה, בכך שהנהג אינו מסוכן לנוכחים בכביש או בכך שהרישיון חיוני לנהג מסיבות שונות (סיבות רפואיות, פרנסה וכדומה).

מידע מקצועי

הסדר טיעון עו"ד לתעבורה

הסדר טיעון – עו”ד לתעבורה

לפני שנסביר מהו הסדר טיעון ומה הרציונל שלו – נבהיר כי דיני התעבורה הינם מהתחום הפלילי, וחובת ההוכחה מוטלת על […]

מסירת צו לידי נאשם

חזקת מסירת צו הפסילה לידי הנאשם

לעיתים רבות, נאשמים בביצוע עבירות תעבורה לא מתייצבים למשפטם. סדרי הדין הפליליים מאפשרים לבתי המשפט לתעבורה לדון נאשמים במרבית עבירות […]

הגשת ערר - עו"ד חגי סער

חישוב תקופת הפסילה

פעמים רבות נשאלת השאלה “ממתי מתחילה הפסילה להיספר?” האם תקופת הפסילה המנהלית נחשבת כחלק מהפסילה? האם הפסילה מתחילה להיספר ממועד […]

עורך דין יושב במשרד וכותב

יתרונות שירותיו של עורך דין לתעבורה

חלקנו חושבים שלשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני תעבורה זה מיותר, יקר, לא משתלם ועוד ועוד. לעיתים אפילו […]

פטיש שופטים - עו" תעבורה חגי סער

עבר תעבורתי כבד – כיצד והאם משפיע על רף הענישה?

נהיגה ללא רישיון ; נהיגה ללא ביטוח ; נהיגה בזמן פסילה רעפ (עליון) 8788/15 יונתן מור נ’ מדינת ישראל מקרה […]

ציות לשוטר במדים

אי ציות לשוטר במדים / שוטר בעל תעודת מינוי

לא תמיד ברור מתי עלינו לציית לשוטר: האם רק כאשר השוטר חובש כובע? האם רק כאשר הוא שם תג-שם ומזדהה […]